Styrer, fulltid.

Styrer, fulltid. Vikariat i ett år f.o.m. 03.08.2020.

Barnehagen skal hjelpe til å utvikle det enkelte barnets personlighet, utvikle toleranse, solidaritetsfølelse, å ha omsorg for hverandre, utvikle språk og kommunikasjonsevnene og gi barna mulighet til selvutfoldelse gjennom allsidige aktiviteter og lek.

I nær forståelse og samarbeid med barnas hjem skal barnehagen medvirke til å gi barna et trygt og godt miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg, støtte og stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

Barns rett til medvirkning betyr at barna i barnehagen har rett til å utrykke seg om sitt syn på barnehagen og rett til medbestemmelse innenfor barnehagens daglige virksomhet. Barna vil tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.

Med hjelp av personalet som er tydelige, lekende, inkluderende og omsorgsfulle, gir vi barna gode rollemodeller hvor barnehagens verdigrunnlag ivaretas. Barnehagen har 0-toleranse mot rasisme og diskriminering.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og drive barnehagen etter gjeldende lover og forskrifter
 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet i tråd med rammeplanen for barnehager
 • Planlegge og gjennomføre det daglige pedagogiske arbeidet
 • Ansvar for utarbeidelse av planer
 • Jobbe i team med andre pedagogiske ledere
 • Delta i avd. møter og faglige forum med ped. lederne
 • Drive god personalforvaltning og ledelse
 • Ha god administrativ kontroll
 • Forsvarlig HMS-arbeid
 • Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø
 • Ansvar for et godt foreldresamarbeid og samarbeid med eventuelle hjelpeinstanser
 • Ansvar for prosjektarbeid
 • Ansvar for kartlegging og noe rapportering
 • Ha jevnlige møter med eierne og kunne ivareta rollen som arbeidsgivers representant
 • Delta i daglige gjøremål og rutiner
 • Noen møter er på kveldstid (personalmøter, foreldremøter osv.), må delta
 • Styrerstillingen er todelt: ca. 50% styrer og ca. 50% barnehagelærer. Lønnes som styrer.

Kvalifikasjoner

 • Fullført utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende utdanning
 • Norskprøve på nivå B2 for personer fra andre land enn Skandinavia (må ha svært god språkforståelse)
 • Du har god helse og lite fravær
 • Kompetanse og erfaring fra barnehage vektlegges
 • Du tar lederansvar og er tydelig som leder
 • Du jobber godt i team og samarbeider godt med kollegaer og ledere
 • Du kan veilede og ta imot veiledning
 • Du er en trygg voksen som viser nærhet, omsorg, empati og engasjement
 • Du har god lekekompetanse
 • Du trives med å være ute, både på tur og i barnehagen
 • Du har gode IKT-kunnskaper
 • Vi oppfordrer menn til å søke

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Du elsker jobben din og er en god ambassadør for barnehagen
 • Du har høy arbeidskapasitet og opptrer profesjonelt
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og gode samarbeidsevner
 • Du er fleksibel, tar utfordringer og takler stress
 • Du er en tydelig, beslutningsdyktig og omsorgsfull leder, gode lederegenskaper
 • Du er god til å motivere og engasjere
 • Du planlegger, gjennomfører og evaluerer arbeidet ditt og er åpen for å lære
 • Du er sosialt orientert
 • Du er åpen og lærevillig
 • Personlig egnethet vektlegges

Språk

 • Norsk
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Utdanning utenfra Skandinavia blir bare vurdert hvis den er godkjent i Norge
 • Vi tar kun imot elektroniske søknader (e-post)

Vi tilbyr

 • Gode og ordnede lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår gjennom barnehagens medlemskap i PBL. Vi følger tariffavtalen.
 • 4 planleggingsdager i året
 • Fri i påskeuken, hele juli og hele romjulen.
 • Gode avspaseringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig utvikling gjennom kurs og videreutdanning.

Vi ønsker at du

 • Er faglig oppdatert
 • Har evnen til å skape stabilitet og forutsigbarhet
 • Kan jobbe strukturert og organisert
 • Kan kommunisere godt med foreldre, barn, kollegaer og eierne
 • Jobber godt i team
Send søknad på e-post
Til toppen