Frist: 31. mars
(: Google)

Styrer/daglig leder i Blommenholm barnehage

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vår dyktige styrer gjennom 20 år ønsker til sommeren å tre over i pensjonistenes rekker og vi søker derfor hennes etterfølger til vår fantastiske lille barnehage på Blommenholm i Bærum.

Styrerstillingen består i en fordeling mellom styreroppgaver og pedagogisk arbeid med barna på avdeling. Styrer er leder for barnehagen og har det pedagogiske, administrative og personalmessige ansvaret. Styrer har ansvar for et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldre/foresatte. 

Styrer skal lede utviklings- og læringsprosesser i barnehagen og sikre et godt omsorgs- og læringsmiljø for barna og lede, følge opp og utvikle de ansatte. Som leder må du evne å kommunisere krav, forventninger og mål til de ansatte. Du må også kunne støtte og veilede de ansatte og være en kulturbygger for et trygt og godt arbeidsmiljø.

Styrer skal være oppdatert på og drive barnehagen i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Styrer skal sørge for god intern administrasjon, styring og kontroll og sikre at barnehagen møter ytre krav og forventninger til innhold og oppgaver. Styrer rapporterer til barnehagens eierstyre, samt barnehagekontoret i Bærum.

Forventede kvalifikasjoner:
Utdanning som barnehagelærer og god barnefaglig kunnskap.
Styrerutdanning er ønskelig.
Bred erfaring fra arbeid i barnehage forutsettes. 
Relevant ledererfaring vektlegges. 
Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:
Vilje og evne til å lede barnehagen.
Høyt engasjement og positiv holdning.
Være inspirerende og god til å samarbeide.
Utvise empati og omsorg for barn, foreldre og personale.
Ordenssans og god økonomiforståelse.
Gode kommunikasjonsevner. 

Barnehagen tilbyr:
100% fast stilling i en veldrevet barnehage.
Lønn og pensjonsordning i henhold til PBLs tariffavtale.
Et stabilt og faglig sterkt personale.
Et godt arbeidsmiljø fylt med positivitet, engasjement og pågangsmot.
Nettverk med styrere i andre barnehager i Bærum.

 

Om arbeidsgiveren

Blommenholm barnehage ble bygget av foreldre på Blommenholm i 1987, og er fremdeles en foreldreeiet barnehage midt mellom Sandvika og Blommenholm i et rolig boligområde. Vi er en nærmiljøbarnehage med barn som bor i Blommenholm skolekrets. Vi har et trygt og nært, trivelig og stabilt miljø for store og små. Det legges stor vekt på å ivareta barnehagens lange og gode tradisjoner samt det gode forholdet mellom foreldre og ansatte.

Foreldregruppen er nært involvert i barnehagens drift gjennom et aktivt styre og tett samarbeid med styrer/daglig leder. Foreldregruppen er engasjert og det er tett dialog mellom foreldre og personalet. Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund, med de fordeler det gir for profesjonell og forutsigbar drift for styret og de ansatte. Vi bruker barnehagens økonomiske ressurser i sin helhet til å gi barn og ansatte en best mulig hverdag.

Barnehagen består av et hovedhus med en avdeling for søskengruppe med barn i alderen 1-6 år. Vi har også et flott, gammelt stabbur i hagen som brukes til samlingsstunder, arrangementer og smågrupper. Dette kan også anvendes til foreldresamtaler og andre møter. Utelekeplassen er en stor naturtomt, med kupert terreng, bålplass og lekeapparater, som gir rom for kroppslige utfordringer og god motorisk utvikling.

 

Tiltredelse: 01.08.2019
For eventuelle spørsmål ta kontakt med Inger Petterson, tlf. 22 49 17 24/ 476 12 866

Gå til søknadsskjema
Til toppen