styrer 100% fast stilling

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Tømmernes gårds- og naturbarnehage er en privat barnehage med 1 avdeling 0-6 år

Tømmernes gårds- og naturbarnehage er en privat barnehage med 1 avdeling 0-6 år.

Barnehagen ligger idyllisk til i natur/ landbruksområde på storslett i Nordreisa. Vi har egne høner og kaniner, samt eier av barnehagen har gård med kyr, hester, høner, kanin, hund og katt. Og en nabo har sauer.

  Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere , kommunesentret Storslett er regionsenter i Nord-Troms. Via sørkjosen lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest, E6 går gjennom kommunen og det er gode bussforbindelser mot nord og sør. 

Vi søker en styrer med følgende kvalifikasjoner:

-utdanning som barnehagelærer/ bachelor

-ønskelig med ledererfaring

- gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver :

-Ansvar for at barnehagen drives etter gjeldende lover og regler

-daglig ansvar for det pedagogiske , personalmessige og administrative arbeidet

-daglig ansvar for HMS

-ansvar for å skape et godt samarbeidsklima og bidra til motiverte medarbeidere

-lede barnehagen etter prinsippet om at barnets beste i sentrum

Vi søker en styrer som som gjennom sitt engasjement og faglighet klarer å få frem det beste i sine medarbeidere. Barna skal gå ut av vår barnehage med "sekken" full av gode minner, trygghet og kunnskap. Å de skal ha fått sine første gode venner i barnehagen. 

Vi har tariffavtale i PBL 

Politiattest av nyere dato må fremvises ved ansettelse

Stillingen er ledig fra 1.desember 2019

Søknad med cv og minimum 2 referanser sendes til ;

trine.strom@live.no 

Søk opp barnehagens egen facebook side : Tømmernes gårds- og naturbarnehage

Send søknad på e-post
Til toppen