Frist: 16. mai

Stenseth barnehage søker barnehagelærer

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vi søker etter barnehagelærer i vikariat fra senest 5.august 2019

Vi søker etter barnehagelærer i vikariat fr 5.august 2019 – 31.juli 2020, med stor mulighet for forlengelse. Stillingen er 100 %, men dersom søker ønsker en redusert stilling, så kan vi imøtese dette ned til 70 %.

 Vår visjon:

Stenseth barnehage - et godt sted å være

Hos oss legger vi disse verdiene til grunn i arbeidet vårt:

 • Trygghet og omsorg
 • Glede og humor
 • Respekt og anerkjennelse

Vi søker deg som:

 • Vil jobbe etter barnehagens visjon, verdier og målsettinger
 • Har barnet i fokus
 • Vilje og evne til å reflektere over egen praksis
 • Er strukturert og tydelig
 • Tilstedeværende
 • Løsningsorientert og har gode samarbeidsegenskaper
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Er opptatt av faglig utvikling

Krav til kompetanse:

 • Bachelor barnehagelærer
 • Behersker norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Dine arbeidsoppgaver:

 •  Planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogisk arbeid på avdelingen/-e
 •  Delta aktivt og bevisst i barnas aktiviteter
 •  Samarbeide med personalet på avdeling og på tvers av avdelinger
 •  Samarbeide med foreldre og andre instanser
 •  Veilede barn og foreldre 

Vi tilbyr:

 • Engasjert personalgruppe
 • To barnehagelærere/pedagogiske ledere på hver avdeling
 • Et miljø preget av åpenhet og humor
 • Faglig utvikling for barnehagelærere på dagtid
 • Nettverksgrupper for pedagogiske medarbeidere og fagarbeidere
 • Vi er partnerbarnehage med Universitetet Sørøst-Norge og tar imot studenter
 • Medlem av PBL, tariffavtale

Godkjent politiattest må fremvises før tiltredelse.

Søknadsfrist: 16.mai 2019

 Skriftlig søknad med CV sendes til Lise Holm på epost [email protected]

 Nyutdannede våren 2019 må gjerne søke!

Send søknad på e-post
Til toppen