Spesialpedagog ved Spiren barnehage, Trondheim

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Spiren barnehage har midlertidig stilling som spesialpedagog ledig, 10 timer pr. uke.

Spiren barnehage er opptatt av å bygge gode relasjoner til alle barn og foreldre. Vår barnehage skal være et godt sted for alle, der alle får utvikle seg fra sitt ståsted. Dette skal alle våre ansatte ha i fokus i sitt arbeid hos oss. For at dette skal skje må barna får den oppfølgingen de trenger. Vi trenger nå en dyktig spesialpedagog som kan følge opp og hjelpe enkeltbarn som har behov for ekstra støtte i sin hverdag. 

Den som blir ansatt skal arbeide på avdeling med barn fra tre til seks år.

Kvalifikasjoner:

  • Utdanning som godkjent barnehagelærer
  • Utdanning innen spesialpedagogikk
  • Kompetanse innefor språk og sosial utvikling er ønskelig
  • Gode samarbeidsevner er viktig da vi ønsker at du skal inngå i teamet i barnehagen vår
  • Vi ønsker en selvstendig person som kan jobbe systematisk med planlegging, gjennomføring og oppfølging av barn med behov for ekstra støtte. 
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby 

  • Lønn etter PBL's tariff. 
  • Gode pensjonsordninger gjennom PBL/Storebrand
  • Gode arbeidsforold og et godt arbeidsmiljø

Tiltredelse:

01.08.2019

Send søknad på e-post
Til toppen