Frist: 30. april
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spesialpedagog i Løvset barnehage

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Barnehagen ligger nær naturen på Løvsetbakkan på Melhus.

Spesialpedagogen skal ha hovedansvaret for å følge opp de barna som har behov for tilrettelegging og støtte. Du må samarbeide tett med de pedagogiske lederne som er på avdelingene, og utvikle tilbudet vårt slik at barna opplever mestring og inkludering i hverdagslivet. Arbeidet skjer i nær forståelse med foresatte.

Friluftsliv er sentralt hos oss da vi har skog, fjell og myrer rett utenfor grinda. Du må trives ute og inspirere til en sunn livsstil med fysisk aktivitet, motivere barna med egen deltakelse til lek og kreativitet.

Stillingen er 50% fast, men for barnehageåret 2018-2019 vil det tilsammen være en 80% stilling. Stillingen er da ikke kun knyttet til det speialpedagogiske tilbudet.

Se annonsering på www.nav.no

Send søknad på e-post
Til toppen