Frist: 17. mai

Rustadsaga barnehage søker pedagogisk leder

Rustadsaga barnehage søker etter en tilstedeværende, positiv og leken pedagogisk leder som har lyst å være med å videreutvikle barnehagens visjon «Gode opplevelser setter spor»

Vi legger vekt på:
 • Personlige egenskaper
 • Trives å være ute og bruke naturen som leke- og læringsarena
 • Fokus på barnets beste, lek og sosial kompetanse
 • Tilstedeværende voksen
 • Bidrar å videreutvikle barnehagen
 •  Tar ansvar, motivere og lede andre
 • Ser helheten i en hektisk barnehagehverdag
 • Er positiv og byr på deg selv
 • God helse
Vi kan tilby:
 • Vikariat - Pedagogisk lederstilling 100 % - periode 01.08.20 – 31.07.21
 • Godt faglig miljø, med høy pedagogdekning og engasjerte medarbeider
 •  Et hus med høy grad av tillit og delegering av ansvar til den enkelte medarbeider
 •  En engasjert foreldregruppe, som er interessert i barnas hverdag.
 • Ordnede lønnsforhold (l.tr. 31-44 Kr. 469.200 – 586.000) og pensjon- og tariffavtale med PBL
 • Avsatte midler til vikarer og faglig utvikling
 • 4 planleggingsdager, stengt 3 uker i juli + påskeuken og rom julen
 • For mer inf. se vår hjemmeside  www.rustadsaga-barnehage.no
Dine arbeidsoppgaver:
 • Dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehage
 • Tilrettelegge for godt samarbeid med foresatte
 • Bidra i planleggingen av den daglige virksomheten og ha ansvar for gjennomføring av månedsplaner og foreldresamtaler
 • Veilede og støtte det øvrige personalet i det pedagogiske/metodiske arbeidet
Kvalifikasjoner:
 • Godkjent barnehagelærer eller tilsvarende etter barnehageloven
 • Gode leder- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gyldig politiattest kreves ved tiltredelse
 • Menn oppfordres til å søke
Send søknad på e-post
Til toppen