Frist: 3. juni

Rustadsaga barnehage søker pedagogisk leder

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

En av våre pedagogiske leder går nå av med pensjon og vi søker etter en tilstedeværende og positiv barnehagelærer som har lyst til å være med å videreutvikle barnehagens visjon «Gode opplevelser setter spor»

Vi ønsker deg som:

- Vil være med i felleskapet å videreutvikle barnehagen og bidrar med nye kunnskaper og ideer.

- Trives å være ute og bruke naturen som leke- og læringsarena

- Er opptatt av kvaliteten i det daglige arbeidet med barna

- Er glad, omsorgsfull og byr på deg selv

- Er tilstedeværende og legger til rette for lek og utvikling

- Er ansvarsbevisst og ser helheten når det gjelder organisering av hele hverdagen.

Vi kan tilby deg:

- Pedagogisk lederstilling 100 % f.o.m. 01.08.18

- Godt faglig miljø, med høy pedagogdekning og engasjerte medarbeider. - Et hus med høy grad av tillit og delegering av ansvar til den enkelte medarbeider.

- En engasjert foreldregruppe, som er interessert i barnas hverdag.- Ordnede lønnsforhold og pensjonsordning gjennom PBL-A

- Avsatte midler til intern/ekstern kurs- Veiledning av nyutdannet førskolelærer- Prioritet på barnehageplass- Stengt påskeuken og rom julen.- For mer inf. se vår hjemmeside  www.rustadsaga-barnehage.no

Dine ansvarsområder vil være:

- I samarbeid med pedagogisk leder ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogisk arbeidet på egen avdelingen.

- Delta i møter med eksterne samarbeidspartnere.

- Planlegging av plandager, avdelingsmøter, foreldresamtaler.

Kvalifikasjoner:

- Må ha godkjent 3-årig høyskoleutdannelse som barnehagelærer eller førskolelærer.- Må beherske norsk godt, skriftlig og muntlig. Minimumskrav om godkjent Norsk prøve B1

- Du må kunne beherske relevant IKT verktøy.

Ønsker du å vite mer om stillingen, eller besøke oss – kan du kontakte styrer Hanne Lykke Hagen på tlf. 23 38 89 60.

Ansøkningsfrist er 13. mai 2018

Vi foretrekker, at du sender søknad via mail til bhg@rustadsaga-barnehage.no – Vedheft relevante bilag. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på, at politiattest må fremskaffes før ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at det gjennomføres fortløpende intervju i hele søknadsperioden. 

Send søknad på e-post
Til toppen