Frist: 3. juni

Rustadsaga barnehage søker pedagogisk leder

En av våre pedagogiske leder går nå av med pensjon og vi søker etter en tilstedeværende og positiv barnehagelærer som har lyst til å være med å videreutvikle barnehagens visjon «Gode opplevelser setter spor»

Vi ønsker deg som:

- Vil være med i felleskapet å videreutvikle barnehagen og bidrar med nye kunnskaper og ideer.

- Trives å være ute og bruke naturen som leke- og læringsarena

- Er opptatt av kvaliteten i det daglige arbeidet med barna

- Er glad, omsorgsfull og byr på deg selv

- Er tilstedeværende og legger til rette for lek og utvikling

- Er ansvarsbevisst og ser helheten når det gjelder organisering av hele hverdagen.

Vi kan tilby deg:

- Pedagogisk lederstilling 100 % f.o.m. 01.08.18

- Godt faglig miljø, med høy pedagogdekning og engasjerte medarbeider. - Et hus med høy grad av tillit og delegering av ansvar til den enkelte medarbeider.

- En engasjert foreldregruppe, som er interessert i barnas hverdag.- Ordnede lønnsforhold og pensjonsordning gjennom PBL-A

- Avsatte midler til intern/ekstern kurs- Veiledning av nyutdannet førskolelærer- Prioritet på barnehageplass- Stengt påskeuken og rom julen.- For mer inf. se vår hjemmeside  www.rustadsaga-barnehage.no

Dine ansvarsområder vil være:

- I samarbeid med pedagogisk leder ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogisk arbeidet på egen avdelingen.

- Delta i møter med eksterne samarbeidspartnere.

- Planlegging av plandager, avdelingsmøter, foreldresamtaler.

Kvalifikasjoner:

- Må ha godkjent 3-årig høyskoleutdannelse som barnehagelærer eller førskolelærer.- Må beherske norsk godt, skriftlig og muntlig. Minimumskrav om godkjent Norsk prøve B1

- Du må kunne beherske relevant IKT verktøy.

Ønsker du å vite mer om stillingen, eller besøke oss – kan du kontakte styrer Hanne Lykke Hagen på tlf. 23 38 89 60.

Ansøkningsfrist er 13. mai 2018

Vi foretrekker, at du sender søknad via mail til bhg@rustadsaga-barnehage.no – Vedheft relevante bilag. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på, at politiattest må fremskaffes før ansettelse.Vi gjør oppmerksom på at det gjennomføres fortløpende intervju i hele søknadsperioden. 

Send søknad på e-post
Til toppen