Frist: 22. mai

Pedagogiskleder Blindern Barnestuer

Vi søker etter pedagogiskleder i 100% stilling.

Blindern Barnestuer er en ideell privat foreldreeid avdelingsbarnehage, opprettet i 1968, som tar imot barn av universitetsansatte.

Barnehagen er lokalisert i et rolig boligområde med direkte tilknytning til Campus Blindern, med turmuligheter i umiddelbar nærhet. Utelek er satsningsområde for oss, leken foregår enten i barnehagen, på tur i skogen eller i nærmiljøet.

Barnehagen består av fire gamle villaer og uteområdet er gamle store eplehager med variert beplantning og naturlige variasjoner i terrenget.

Vi har 94 barn og 32 ansatte, 3-4 ansatte pr avdeling

 
VI KAN TILBY:       
 • Et godt lederteam med 11 pedagoger.
 • Barnehagen satser sterkt på kompetanse og lederutvikling, og har bl.a. eget kompetanseutviklingsfond for ansatte.
 • Vi vektlegger tett oppfølging av nyansatte m/veiledning og rådgivning
 • Mulighet for faglig utvikling og selvstendig arbeid, med ansvar og handlingsfrihet på egen avdeling  
 • 5 planleggingsdager, hvorav 2 avvikles utenbys med overnatting
 • Vi har pedagogmøte/barnehagemedarbeidermøte hver uke
 • Lønn over Pbl`s regulativ
 • Ordnede pensjons- og tariffavtaler
 • Klesgodtgjørelse og treningstilskudd
 • En barnehage med solid og ordnet økonomi
 • Lav terskel for bruk av vikarer
 • Tjenestefri m/lønn mellom jul og nyttår, etter ett års ansettelse ytterligere 5 tjenestefridager og fri i påskedagene
 • Åpningstid 07.45–16.30, sommertid i åtte uker med åpningstid 07.45-16.00
 • Et voksent og stabilt personale av begge kjønn
 • Fokus på miljøskapende tiltak for personalet, og høy nærværsprosent i personalgruppen
 • Positiv, engasjert og ressurssterk foreldregruppe.
 • Barnehagen scorer svært høyt på foreldreundersøkelsen 

OM STILLINGEN:  

 • Omsorg for det enkelte barn og barnegruppen
 • Helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering.
 • Medansvar for utviklingen av barnehagen som pedagogisk virksomhet.
 • Opparbeide og ivareta foreldresamarbeidet.
 • Ansvar for veiledning av personalet på avdelingen.
 • Medansvar for at personalet arbeider mot felles målsettinger.
 • Medansvar for barnehagens samarbeid med andre tjenester.
 • Delta på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger, delta i endrings- og utviklingsarbeid og være faglig oppdatert.

VI SER ETTER EN KOLLEGA SOM:

 • Er en tydelig og inkluderende leder.
 • Jobber målrettet
 • Er opptatt av barnas lek og rommets betydning for leken.
 • Trives med å jobbe i team og finner glede i å gjøre andre gode.
 • Bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø på avdelingen og i barnehagen.
 • Har et godt humør og en positiv innstilling til endringer.

KVALIFIKASJONER:

 • Bachelorgrad barnehagelærer/ førskolelærer.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig (minimum norskprøve på B1-nivå)
 • Gyldig politiattest legges frem før tiltredelse. 

Blindern Barnestuer – Beriker Barndommen

 
 

Kandidater uten relevant utdanning vil ikke bli behandlet..

 
Send søknad på e-post
Til toppen