Frist: 28. feb.

Pedagogisk leder i Brumlebassen Barnehage

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vi har tre vikariater som pedagogiske ledere.

Vi søker 3 pedagogiske ledere i følgende vikariater og perioder:

 • Pedagogisk leder i 100 % vikariat, for storebarnsavdeling 3-6 år. F.o.m. 11.02.2019 t.o.m. 16.05.2020.
 • Pedagogisk leder i 100 % svangerskapsvikariat for småbarnsavdeling 1-åringer. F.o.m. 23.04.2019 t.o.m. 20.12.2019.
 • Pedaogogisk leder i 20 % vikariat for arbeidsavklaring for store barn 3-6 år. F.o.m. 04.02.2019 t.o.m. 28.06.2019.

Vi søker medarbeidere som er:

 • Faglig engasjert og motivert.
 • Initiativrik, strukturert og har stor arbeidsglede.
 • Barnslig/leken, og har et utpreget godt humør.
 • Er fleksibel og løsningsorientert.
 • Setter barnet i fokus.
 • Lærevillig og ansvarsbevisst.
 • Omsorgsfull.
 • Punktlig og lojal.
 • Erfaring som pedagogisk leder/barnehagelærer vektlegges.
 • Personlig egnethet vektlegges!

Vi forventer av deg som pedagogisk leder/mellomleder: 

 • Er ansvarsbevisst egen rolle som fagperson.
 • Viser, veileder og praktiserer fag/erfaring, gjennom individuell utvikling og progresjon for pedagogiske planer gjennom tiltak og mål.
 • Kan utøve profesjonalitet ovenfor medarbeidere.
 • Kan samarbeide godt med foreldre, og utøve god profesjonalitet gjennom foreldresamarbeidet.

Brumlebassen Barnehage kan tilby:

 • God trivsel og godt arbeidsmiljø!
 • Stor delaktighet og påvirkningskraft i egen arbeidshverdag!
 • Fagteammøter-/fagdager og fem planleggingsdager.
 • HL-kurs.
 • Felles og individuelle kurs for videre-/kompetanseutvikling.
 • Hovedtariffavtale gjennom Private Barnehagers Landsforbund(PBL). Lønnsavtaler gjennom PBL tariff. Vi tilbyr lønn etter lønnsramme/lønnstabell Oslo kommune, innenfor PBL tariff.
 • Pensjonsavtale gjennom Uni Storebrand.
 • Minst fem uker ferie, herav tre uker sammenhengende sommerferie, samt avspasering jul og påske.

God norsk/svensk språkforståelse/språktale er en forutsetning!

Barnehagen vil kun vurdere kvalifiserte søkere med førskole-/barnehagelærerutdannelse/ferdigutdannede eller påbygging barnehagepedagogikk/småbarnspedagogikk etter utdanningskrav.

Stor mulighet for videre engasjement.

Send søknad på e-post
Til toppen