Frist: 1. nov.

Pedagogisk leder storbarnsavdeling

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Pedagogisk leder på storbarnsavdeling

Briskebyen montessori International søker etter en pedagogisk leder til 100% fast stilling på storbarnsavdeling 3-6 år. Søker må være utdannet barnehagelærer eller ha annen relevant bachelorgrad i pedagogikk med barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk.

Stillingen er som ped.leder på en gruppe med 14 barn. Avdelingen har 28 plasser, så det er 2 pedagoger + øvrig personale på avdelingen tilsammen, etter pedagognorm og bemanningsnorm.

Vi søker en som er ansvarsbevisst, trygg, godt motivert og som har initiativ og kreativitet til å bidra godt i personalgruppa. Vi søker derfor en mellomleder som er god på å lede på en god og hensiktsmessig måte til beste for barna og kollegaer. Du må beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby en spennende jobb og et godt arbeidsmiljø der du kan arbeide med barn og foreldre fra mange ulike kulturer og bruke dette også i det pedagogiske arbeidet. Opplæring og veiledning i montessoripedagogikk får du også, og du blir kjent med mye spennende materiell. Du får rikelig med fysisk aktivitet også, da barnehagen satser mye på god uteleketid, faste turer/dager og har eget svømmebasseng i barnehagen også. Øvrige lovpålagte lønns-og arbeidsvilkår er ivaretatt i henhold til tariff.

Ansvarsoppgaver er blant annet:

*Samarbeide med annen ped.leder og øvrig personal på avdelingen

*Ansvarlig for å gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet på avdelingen/gruppen

*Ansvarlig for dokumentasjon på det pedagogiske arbeidet

*Følge opp barn med spesielle behov og ulike forutsetninger

*Ivareta og følge opp et godt foreldresamarbeid

*Samarbeide om og ta ansvar i barnehagens prosjektarbeid og satsingsområder

*Delta og bidra i barnehagens ledergruppe

*Veilede personalet på egen gruppe ved behov

Kvalifikasjoner:

*Godkjent barnehagelærer

 Annen pedagogisk 3-årig utdanning på høgskolenivå/universitet med småbarnspedagogikk og barnehage-   pedagogikk kan også tilfredstille kvalifikasjonskravet til stillingen

*Godkjent utenlansk tilsvarende utdanning (av Nokut) + Bestått språktest høyere nivå(Bergenstesten)       eller avlagt delprøve i norsk og oppnådd B2 i utvalg av delprøven (for de med utenlandsk utdanning)

*Gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig på norsk

*Normalt gode datakunnskaper

*Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad

  • VI VIL GJERNE SE DEG SOM EN I VÅR BARNEHAGE SNART :-) - SØK NÅ

Stillingen er ledig omgående. Søknadsfrist: 1.nov.2019

Send søknad med CV til : bmintas@gmail.com

Vi ber også om at evt. henv. om stillingen rettes på e-post

Send søknad på e-post
Til toppen