Frist: 1. mai

Pedagogisk leder småbarnsavdeling

Årsvikariat ped.leder småbarnsavdeling

Briskebyen montessori International søker etter en Ped.leder i totalt 100% stilling, hvorav 50% er som pedagog og 50% er som assistent - på småbarnsavdeling 0-3 år (familiebarnehageavdeling i eget bygg, 9 barn). Søker må være utdannet barnehagelærer eller ha annen relevant bachelorgrad i pedagogikk med barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk, som er godkjent i henhold til gjeldende lov. Stillingen er for ped.leder som skal ut i svangerskapspermisjon. Vikariatets varighet er 01.08.2020 - ca.01.04.2021 med forbehold om noe justering av "til-dato"

Vi søker en som er ansvarsbevisst, trygg, godt motivert medarbeider som har initiativ og kreativitet til å bidra godt i personalgruppa. Vi søker derfor en mellomleder som er god på å lede på en god og hensiktsmessig måte til beste for barna og kollegaer. Du må beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby en spennende jobb og et godt arbeidsmiljø der du kan arbeide med barn og foreldre fra mange ulike kulturer og bruke dette også i det pedagogiske arbeidet. Opplæring og veiledning i montessoripedagogikk får du også, og du blir kjent med mye spennende materiell. Du får rikelig med fysisk aktivitet også, da barnehagen satser mye på god uteleketid, faste turer/dager og har eget svømmebasseng i barnehagen også. Øvrige lovpålagte lønns-og arbeidsvilkår er ivaretatt i henhold til tariff.

Ansvarsoppgaver er blant annet:

*Samarbeide med ped.ledere, eier og styrer og øvrig personal på de øvrige avdelingene

*Sette opp,gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet på avdelingen underveis

* Dokumentere det pedagogiske arbeidet underveis

*Følge opp barn med spesielle behov og ulike forutsetninger

*Ivareta og følge opp et godt foreldresamarbeid

*Samarbeide om og ta ansvar i barnehagens prosjektarbeid og satsingsområder

*Delta og bidra i barnehagens ledergruppe

*Veilede personalet på egen avdeling 

Kvalifikasjoner:

*Godkjent førskolelærer/barnehagelærer

 Annen pedagogisk 3-årig utdanning på høgskolenivå/universitet med småbarnspedagogikk og barnehage-   pedagogikk kan også tilfredstille kvalifikasjonskravet til stillingen

*Godkjent utenlansk tilsvarende utdanning (av Nokut) + Bestått språktest høyere nivå(Bergenstesten)       eller avlagt delprøve i norsk og oppnådd B2 i utvalg av delprøven (for de med utenlandsk utdanning)

*Gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig på norsk

*Normalt gode datakunnskaper

*Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad

Stillingen er fra 01.08. 2020. Søknadsfrist 1.mai 2020

-intervjuer i mai 2020.

 Send søknad med CV til: [email protected]

Vi ber også om at evt. henv. om stillingen rettes på e-post

Send søknad på e-post
Til toppen