Frist: 18. feb.

Pedagogisk leder/pedagog

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Arbeidsoppgaver

Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse og drift av din avdeling, samt tett samarbeid med øvrige ledere.
Utarbeide og gjennomføre årsplan i samarbeid med medarbeiderne og styrer.
Tilrettelegge for godt samarbeid med foresatte, og være modig i de sammenhengene hvor vi ser barnet trenger hjelp og støtte.
Dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagen.
Lede dine ansatte, delegere arbeidsoppgaver og gi opplæring av høy kvalitet. Du må kunne kommunisere på en inspirerende måte, slik at medarbeidere blir engasjert i faget. Være ansvarlig for kontinuerlig evaluering og forbedringer av alle områder i virksomheten. Det forventes også at du har en gjennomtenkt holdning til at barnas behov er viktigst, og at du er trygg på at valgene du tar er til barnas beste.
Vi ønsker gode ledere i en tid hvor barnehagen er i stor utvikling og endring, og særlig fremmes det et fokus på barnas hverdag og hva de trenger for å kjenne mestring. Derfor ønsker vi pedagoger som klarer å fremme barnas lek og som setter av god tid til dette.

Kvalifikasjoner

Godkjent utdannelse som barnehagelærer eller førskolelærer.
Erfaring fra barnehage er ønskelig.
Du må være en aktiv voksen, som setter pris på uteliv. Det er en fordel med fordypning i utefag/natur og bevegelse.  
Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
Relasjonsorientert med gode samarbeidsevner.
Evne til å skape engasjement og lyst til å delta i barns lek og utvikling.
Identifiserer deg med Læringsverkstedets verdier og har hjerte for det du driver med.
Ser muligheter fremfor begrensninger og er glad i nye utfordringer.
Er opptatt av å holde deg faglig oppdatert.
Trives i et dynamisk og travelt arbeidsmiljø.
Er ansvarlig og lojal mot felles beslutninger.
Personlig egnethet vektlegges. 

 
Vi tilbyr

I Skytta finner du en veletablert barnehage. Her er skogen nærmeste nabo, og brukes som lekearena, der fantasi og kreativitet får næring. I skogen har vi to flotte lavvoer, zipline og gode muligheter for soving for de yngste barna. Vi har en stor utelekeplass med naturtomt, kunstgressbane og grillhytte. Om vinteren har vi flotte akebakker og muligheter for skigåing på området og i løypene som er kjørt opp rett utenfor porten. Vi har et stabilt personale som trives med å være ute, og dette smitter over på barna. Vi har fokus på Et godt måltid, dette tilberedes sammen med barna inne og ute.

Om du vil bli en del av vårt lederteam tilbyr vi: 
Et arbeidsmiljø med faglig fokus og god takhøyde.
Kreative, engasjerte og dyktige kolleger.
Mulighet til å påvirke egen arbeidsdag.
Vi har et romslig arbeidsrom og alle pedagogiske ledere har egen pc til disposisjon.
MyKid som arbeidsverktøy til foreldresamarbeid.
Kompetanseutvikling gjennom Læringsverkstedet Akademiet og jevnlige samlinger, kursrekker og interne lederseminar.  
Nettverk for nyutdannede barnehagelærere gjennom Nittedal kommune. 
Attraktivt pedagogisk konsept med tilgang til mye pedagogisk materiell.
Tariffavtale gjennom PBL.

Ta kontakt med styrer Kari Leonora Johansson på telefon 37 07 15 31 for ytterligere opplysninger om stillingen.
 
 
Læringsverkstedet har 6 000 ansatte som jobber med de viktigste verdiene som finnes, nemlig barn. Vårt mål er å få disse verdiene til å vokse – i kunnskap og mestring, i trygghet og empati. Med 200 barnehager og 20 000 barn, er Læringsverkstedet en av Norges største private barnehageeiere. Læringsverkstedet eies og drives av pedagoger, og selskapets hovedkontor med fellesadministrasjon ligger på Jessheim i Ullensaker kommune. Les her for mer informasjon.

Vi ser etter medarbeidere som ønsker å bidra og gi av seg selv, som evner å lytte til andre, dele erfaringer og styrke felles ambisjoner. Viljen til hele tiden å bli bedre, både faglig og menneskelig, er en forutsetning for alle som jobber i Læringsverkstedet. Læringsverkstedet har et løfte til alle ansatte: "Hos oss har du alle muligheter til å utvikle deg både faglig og menneskelig, og gjøre verdens viktigste jobb på best mulig måte."
Gå til søknadsskjema
Til toppen