Frist: 15. mars

Pedagogisk leder på avdeling med store barn (4-6 åringer), vikariat

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vi søker pedagogisk leder til en populær barnehage. Stillingen er et svangerskapsvikariat fra juni 2019.

Arbeidsoppgaver: 

 • pedagogisk planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet og innholdet i barnehagen
 • tilrettelegge for et godt samarbeid mellom ansatte og med foresatte
 • dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagen
 • veilede og støtte det øvrige personalet 
 • være en raus og tydelig leder for ditt team
 • delta aktivt i barnehagens lederteam
 • skape en oversiktlig hverdag og god struktur for barn og voksne
 • jobbe målrettet med utvikling av barnas sosiale kompetanse og språkutvikling
 • delta i arbeidet med HMS og internkontroll
 • legge ned en innsats i å planlegge og gjennomføre formelle og uformelle sammenkomster for barn, foreldre og ansatte 

Vi kan tilby:

 • en populær barnehage med godt renommé 
 • et godt fungerende eierstyre som ønsker det beste for barna og de ansatte
 • en barnehage med sunn økonomi 
 • faglig sterke kolleger 
 • ubundet arbeidstid en dag hver annen uke 
 • kurs og kompetanseheving 
 • vikarer ved sykdom 
 • et skjermet og flott uteområde 
 • fri med lønn i julen og påsken, samt fem uker ferie 
 • lønn etter avtale 
 • tiltredelse 3. juni 2019

Krav til kompetanse:

 • Godkjent utdannelse som Barnehagelærer
 • Annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jf. barnehageloven §17 a
 • Kunne snakke flytende norsk og ha en god språklig fremstillingsevne

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring som pedagogisk leder er ønskelig
 • Erfaring fra samarbeid med andre instanser, eks. PPT, helsestasjon, barnevern o.l.
 • Gode kommunikasjon- og formidlingsevner
 • Kjennskap til Circle of Security (Trygghetssirkelen)

Personlige egenskaper:

 • Engasjert, selvstendig, raus, ryddig og pålitelig
 • Du må være en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn og bryr deg om alle
 • Glad i å være ute

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. 

For eventuelle spørsmål ta kontakt med styrer, Ine Kvaleng tlf. 22 49 17 24.

Søknader behandles fortløpende. 

Send søknad på e-post
Til toppen