Pedagogisk leder i 100% stilling

Vikariat på småbarnsavdeling fra 15.12.2019 til 14.08.2020

Smeden barnehage ligger 10 minutter fra Hønefoss sentrum. Vi er en privat barnehage, som er foreldreeid. 40 fantastiske barn i alderen ett til seks år har plass hos oss.

Vår målsetting er at barnehagehverdagen skal være en god læringsarena preget av lek og aktiviteter - trygghet, glede og humor.

Ved å møte lekende, tydelige og anerkjennende voksne, vil vi gi barna muligheter til å erfare og utvikle gode samspill med andre.

Vi vil gi barna mulighet til å utvikle seg gjennom erfaringer og opplevelser - ut i fra alder, utvikling og behov.

Barna har stor grad av medvirkning og medbestemmelse i barnehagehverdagen.

Om deg:

 • Barnehagelærer eller tilsvarende
 • Autoritativ voksen
 • Glad i å være ute
 • God forståelse for relasjoner
 • Løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gode lønns- og pensjonsrettigheter gjennom tariffavtale PBL
 • Deltakelse i kompetansehevingstiltaket "Være sammen"
 • Trivelige kollegaer i alle aldre og av begge kjønn
 • Hyggelig og positiv foreldregruppe
 • Egne arbeidsplasser til pedagogene
 • Barnehageplass

Det kreves politiattest for stillingen. Spørsmål kan rettes til Karin Skeie tlf 32115550

Send søknad på e-post
Til toppen