Frist: 17. feb.

Pedagogisk leder - Hamar

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vi søker en pedagogisk leder i engasjement / fast stilling

Arbeidsoppgaver er blant annet: 

 • pedagogisk planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet og innholdet i barnehagen
 • tilrettelegge for et godt samarbeid mellom ansatte og med foresatte
 • dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagen
 • veilede og støtte det øvrige personalet 
 • være en raus og tydelig leder i barnehagen
 • delta aktivt i barnehagens lederteam
 • skape en oversiktlig hverdag og god struktur for barn og voksne
 • jobbe målrettet med utvikling av barnas sosiale kompetanse og språkutvikling
 • Ta et godt medansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter i Kultur For Læring (KFL), skolering i Rammeplanen, Kvelloprosjektet og andre aktuelle satsingsområder i barnehagen
 • delta i arbeidet med HMS og internkontroll
 • legge ned en innsats i og  planlegge og gjennomføre arrangementer i barnehagen

Krav til kompetanse:

 • Godkjent utdannelse som Barnehagelærer
 • Annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jf. barnehageloven §17 a
 • Kunne snakke flytende norsk og ha en god språklig fremstillingsevne

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring som pedagogisk leder er ønskelig
 • Utdanning / kursing innen montessoripedagogikk er ønskelig
 • Kompetanse i migrasjonspedagogikk er ønskelig
 • Kurs i ledelse på avdelingsnivå / ped.leder-rollen er ønskelig
 • Erfaring fra samarbeid med andre instanser som PPT, helsestasjon, barnevern, inkludert erfaring med faglig rapportarbeid er ønskelig
 • Gode kommunikasjon- og formidlingsevner er påkrevd

Personlige egenskaper:

 • Være en engasjert, selvstendig, lojal, ryddig og pålitelig medarbeider
 • Være genuint interessert i montessoripedagogikk
 • Du må være en frisk og aktiv voksen som ser hvert enkelt barn og bryr deg om alle
 • Du må kunne "lese barna" godt i deres utviklings-ståsted
 • Glad i å være ute og se verdien i dette

Vi kan tilby:

 • kurs og kompetanseheving
 • Intern opplæring i montessoripedagogikk (kurs e.avt. etterhvert)
 • Moderne og flott uteområde
 • lønn etter tariff
 • tiltredelse etter avtale 2019
 • Engasjement / prøvetid våren 2019 - fast stilling fra høst 2019

Søknadsfrist: 17.februar 2019    Søknad med CV sendes på e-post til: bmintas@gmail.com

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Styrer Knut Arild Thune-Ellefsen på tlf.99617685

Send søknad på e-post
Til toppen