Frist: 23. feb.

Pedagogisk leder Blindern Barnestuer

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Fast 100% stilling som pedagogisk leder

Som pedagogisk leder vil du i samarbeid med den andre pedagogiske lederen på avdelingen ha:

-ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske arbeidet

-ansvar for å delta aktivt i det daglige arbeidet med barna

-personalansvar for avdelingsteamet og ansvar for å utvikle gode samarbeidsrutiner for avdelingen

-ansvar for å være med og videreutvikle barnehagens pedagogiske virksomhet og skape et godt arbeidsmiljø

-ansvar for å skape et positivt leke- og læringsmiljø

Kvalifikasjoner:

- godkjent førskolelærer/barnehagelærerutdanning

-gode samarbeidsevner

-node norskkunnskaper

-gyldig politiatteset må fremlegges ved ansettelse

Vi kan tilby:

-godt og inkluderende arbeidsmiljø

-gode lønns- og pensjonsvilkår

-gode utviklings- og kursmuligheter

-velferdsgoder

- tjenestefri m/lønn

-sommertid

Blindern Barnestuer er en foreldreeid barnehage mede 94 barn i alderen 0-6 år og 32 ansatte. Barnehagen ligger idyllisk til på Blindern i Oslo. Vi har tre avdelinger med 18-20 barn i alderen 3-6 år og 3,4- 4 ansatte, og fire avdelinger med 9-10 barn i alderen 0-3 og 3,4-4 ansatte. Vi har et godt og utviklende faglig miljø med 11 pedagoger.

Våre åpningstider er 07.45-16.30, om sommeren 07.45-16.00. Vi har fem planleggingsdager, to av dem reiser vi bort. Vi har tjenestefri med lønn mellom jul og nyttår og ytterligere en uke tjenestefri med lønn etter ett års ansettelse. Barnehagen har fokus på miljøskapende tiltak for personalet og har ordnet og god økonomi.

Send søknad på e-post
Til toppen