Frist: Snarest

Pedagogisk leder Blindern Barnestuer

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Fast 100% stilling som pedagogisk leder på 0-3 årsavdeling med 10 barn, to pedagoger og 2 barnehagemedarbeidere

Som pedagogisk leder vil du i samarbeid med den andre pedagogiske lederen på avdelingen ha:

- ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske arbeidet

- ansvar for å delta aktivt i det daglige arbeidet med barna

- parsonalansvar for avdelingsteamet og ansvar for å utvikle gode samarbeidsrutiner for avdelingen

- ansvar for å være med og videreutvikle barnehagens pedagogiske virksomhet og skape et godt arbeidsmiljø

-ansvar for å skape et positivt leke- og læringsmiljø

Kvalifikasjoner:

- godkjent førskolelærer/barnehagelærerutdannelse

- gode samarbeidsevner

- gode norskkunnskaper

- gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Vi kan tilby:

- godt og inkluderende arbeidsmiljø

- gode lønns- og pensjonsvilkår

- gode utviklings- og kursmuligheter

- velferdsgoder

- tjenestefri m/lønn

- sommertid

Blindern Barnestuer er en foreldreeid barnehage med 94 barn i alderen 0-6 år og 32 ansatte. Barnehagen ligger idyllisk til på Blindern i Oslo. Vi har tre avdelinger med 18-20 barn i alderen 3-6 år og 3,4-4 ansatte, og fire avdelinger med 9-10 barn i alderen 0-3 år og 3,4 - 4 ansatte. Vi har et godt og utviklende faglig miljø med 11 pedagoger. 

Våre åpningstider er 07.45-16.30, om sommeren 07.45-16.00. Vi har 5 planleggingsdager, to av dem reiser vi bort. Vi har tjenestefri m/lønn mellom jul og nyttår og ytterligere en uke tjenestefri m/lønn etter ett års ansettelse. Barnehagen har fokus på miljøskapende tiltak for personalet og har ordnet og god økonomi.

Send søknad på e-post
Til toppen