Frist: 20. mars

Pedagogisk leder 100% fast stilling fra 01.08.2020

Vi ønsker en medarbeider som

 • er ansvarsbevisst egen rolle som fagperson og har gode lederegenskaper
 • holder seg faglig oppdatert
 • er dyktig til å planlegge, evaluere og dokumentere det pedagogiske arbeidet
 • setter barnet i fokus og har evne til å ta de på alvor og møte deres behov
 • er leken og har godt og stabilt humør
 • kan utøve profesjonalitet overfor medarbeider, barn og foreldre
 • kan se, veilede og motivere medarbeidere
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er med på å videreutvikle barnehagen til det beste for barn, foreldre og ansatte

Vi kan tilby deg 

 • et godt og stabilt arbeidsmiljø
 • stor delaktighet og påvirkningskraft i egen barnehagehverdag
 • deltakelse på kurs og kompetansehevende utvikling
 • mulighet for videreutdanning innenfor barnehagefaget
 • hovedtariffavtale gjennom Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
 • pensjonsavtale gjennom Storebrand

Krav til kompentanse

 • Utdannet barnehagelærer/førskolelærer
 • Hvis utdanningen er fra utlandet må det foreligge godkjenning fra Udir
 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig    

Stillingen er fysisk krevende, så søkeren må ha god helse og like å være i fysisk aktivitet

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Send søknad på e-post
Til toppen