Frist: 20. mars

PEDAGOG 2

For å søke denne stillingen må du :

  • Ha 3 årig utdanning som barnehagelærer.
  • Ha erfaring fra lignende stillinger
  • Bergenstest og godkjent utdanning fra utdanningsdirektoratet i tillegg til NOKUT, hvis du er utenlandsk søker. 
  • Meget gode skriftlig og muntlig norskkunnskaper

Dine ansvarområder er :

  • Sammen med pedagogisk leder være ansvarlig for planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske arbeidet.
  • Holde deg faglig oppdatert og dele kunnskaper med kollegaer
  • Overta lederansvaret når pedagogisk leder ikke er tilstede
  • Bidra til et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for barn og voksne.
Send søknad på e-post
Til toppen