Ped. leder 100%

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Ped. leder søkes.

Ped. leder 100%

Vikariat i barnehageåret 2019-2020, med ansettelse så snart som mulig. 
Mulighet for videreføring hvis vår nåværende ped. leder som har fått ett års permisjon ikke kommer tilbake.

Vi legger vekt på:

 • Personlige egenskaper og at du er positiv og byr på deg selv
 • Evne til å jobbe i team
 • Tilstedeværende voksen som ser helheten i en hektisk arbeidshverdag
 • At du har fokus på barnets beste og bidrar til barnas lek og læring
 • At du bidrar til å videreutvikle barnehagen
 • At du er positiv, raus og har godt humør
 • At du har god helse
 • At du tenker selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Fordypning i drama, evt. musikk er ønskelig
 • Tidligere erfaring er ønskelig
 • Attester og vitnemål må vedlegges
 • Referanser

Vi kan tilby:

 • Godt faglig miljø og engasjert medarbeidere
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • En engasjert foreldregruppe som er interessert i barnas hverdag
 • Fokus på kvalitet og personlig utvikling
 • Medlemskap i PBL med ordnede lønns-, arbeids og pesnjonsvilkår
 • Avsatte midler til vikar og faglig utvikling
 • Fire planleggingsdager i året
 • Fast ferie. Stengt i romjulen, påskeuken og juli

Krav til kompetranse:

 • Barnehagelærer
 • Annen pedagogisk utdannelse kan vurderes
 • Er du søker fra EØS/EU trenger du godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Er du søker fra land utenfor EØS/EU trenger du godkjenning fra NOKUT og Udir
 • Politiattest må fremlegges

Send søknad på e-post

Send søknad på e-post
Til toppen