Frist: 6. juni

Lilleval barnehage Styrer og barnehagelærer

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Lilleval barnehage søker nå etter styrer i 30 % stilling og vikar som barnehagelærer i 100 % stilling med gode muligheter for fast ansettelse

Styrer

er daglig leder for barnehagen.
Stillingen innebærer personal-, faglig- og økonomisk ansvar i samsvar med gjeldene lover og regler, samt arbeid med barna i avdelingen.
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 

Utdanning og praksis som barnehagelærer/styrer.
Opptatt av faglig utvikling og gode samarbeidsevner.
Den som har stillingen bør jobbe mer enn 30 %, som er minimum for stillingen.

Barnehagelærer

Arbeidet innebærer pedagogisk arbeid i barnehagen.
Kvalifikasjoner:
Utdanning som barnehagelærer.

De som blir ansatt må legge frem tilfredsstillende politiattest (jfr. lov om barnehager §20).

Det forutsettes at søkere bekjenner den kristne tro, Jfr AML §13, og forplikter seg til å arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter, instrukser og verdidokument.

Vi kan tilby:


Lønn etter avtaleverk.
Vanlige pensjons- og forsikringsordninger.
Engasjerte foreldre og et styre som er tett på.
Hjelp med bolig.
Fleksibilitet i forhold til stillingsstørrelse.

Send søknad på e-post
Til toppen