Frist: 4. juni

Holmen gårds og naturbarnehage søker samisk språkressurs/pedagog i 50%

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Tiltredelse 1. august 2018

Stillingen er en del av et prosjekt med 1 års varighet.

Stillingen knyttes opp mot samiskspråklige barn i barnehagen, og du må kunne nord samisk skriftlig og muntlig i tillegg til norsk.

Ansvarsoppgaver:

Planlegging, gjennomføring og vurdering av samisk språkstimulering i hverdagsrutiner.
Delta og bidra aktivt i teamarbeid
Bidra til å utvikle barnehagen med fokus på samisk språk og kultur.
Gi språklig støtte til samisktalende barn i spontane og planlagte aktiviteter.

Våre forventinger til deg:

Du kan nordsamisk skriftlig og muntlig
Du kan norsk skriftlig og muntlig
Du er punktlig, pliktoppfyllende og liker utfordringer.
Du har relasjonskompetanse i møte med barn, foreldre og kollegaer
Du har en helse som er forenelig med en aktiv og stabil hverdag for barn
Du kan bruke naturen som læringsarena i alle årstider.
Du kan jobbe selvstendig og i team.
Du er opptatt av kvalitet.
Du er varm og omsorgsfull.
Du har mulighet til å delta på møter inntil 2 ettermiddager i mnd.

Vi tilbyr

Godt faglig miljø med engasjerte medarbeidere
God voksentetthet, med lite møtevirksomhet på dagtid.
Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger etter PBL regulativ (tariffavtale mellom PBL, utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta)
avspasering til jul og påske
flotte og spennende uteområder
stabile og erfarne kolleger
faglig utvikling, god oppfølging og veiledning førstehjelpskurs 

Send søknad på e-post
Til toppen