Frist: 6. mai

Holmen gårds og naturbarnehage søker barnehagelærer i 100% stilling

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vi ønsker å styrke pedagogtettheten og søker etter en pedagog som er glad i jobben sin og som ønsker å yte sitt beste. Tiltredelse 1. august 2018

Ansvarsoppgaver:

 • Planlegge, igangsette og gjennomføre pedagogisk arbeid.
 • Delta og bidra aktivt i team arbeid
 • Bidra til å utvikle barnehagen videre med fokus på kvalitet, utvikling og læring.
 • Observere, dokumentere og vurdere.

Våre forventninger til deg:

 • Du har godkjent barnehagelærer utdanning
 • Du kan norsk skriftlig og muntlig
 • Du er punktlig, pliktoppfyllende og liker utfordringer.
 • Du har relasjonskompetanse i møte med barn, foreldre og kollegaer
 • Du er faglig sterk og reflektert.
 • Du har en helse som er forenelig med en aktiv og stabil hverdag for barn
 • Du kan bruke naturen som læringsarena i alle årstider.
 • Du er fortrolig med stell og håndtering av dyr på en gård
 • Du er varm og omsorgsfull.
 • Du har mulighet til å delta på møter inntil 2 ettermiddager i mnd.

Vi tilbyr:

 • Godt faglig miljø med engasjerte medarbeidere
 • God voksentetthet, med lite møtevirksomhet på dagtid.
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger etter PBL regulativ (tariffavtale mellom PBL, utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta)
 • Plass til ansattes barn
 • avspasering til jul og påske
 • flotte og spennende uteområder
 • stabile og erfarne kolleger
 • faglig utvikling, god oppfølging og veiledning
 • førstehjelpskurs
Send søknad på e-post
Til toppen