Frist: 4. juni

Holmen gårds- og naturbarnehage ohcá sámegielresurssa/pedagoga 50 % virgái

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Virgádeapmi borgemánu 1. b. 2018:s Virgi lea oassin prošeavttas mii bistá 1 jagi. Virgi lea čadnon sámegielat mánáide mánáidgárddis, ja fertet máhttit davvisámegiela čálalaččat ja njálmmálaččat, ja dárugiela.

Ovddasvástádusdoaimmat:

Plánet, čađahit ja árvvoštallat sámegiela arvvosmahttima árgabeaivverutiinnain.

Searvat ja aktiivvalaččat leat oassin bargiidjoavkkus.

Leat mielde ovdánahttit mánáidgárddi, guovddážis du doaimmas lea sámegiella ja sámi kultuvra.

Doarjut sámegielat mánáid gielalaččat spontána ja plánejuvvon doaimmain.

Min vuordámušat dutnje:

Don máhtát davvisámegiela njálmmálaččat ja čálalaččat

Don máhtát dárugiela njálmmálaččat ja čálalaččat

Don leat aiddolaš, oamedovddolaš ja liikot hástalusaide.

Dus lea relašuvdnagelbbolašvuohta go deaivvadat mánáiguin, váhnemiiguin ja bargoustibiiguin.

Dus lea dearvvašvuohta mii ii hehtte du leat aktiiva ja addit mánáide stáđis árgabeaivvi.

Don máhtát ávkkástallat luonddu oahppobáikin buot jahkodagaid.

Don máhtat bargat iešheanalaččat ja joavkkus.

Dutnje lea kvaliteahtta dehálaš.

Don leat liekkus ja fuolalaš.

Dus lea vejolašvuohta searvat čoahkkimiidda eanemusat 2 maŋŋágaskabeaivvi mánus.

Mii fállat

Buori fágalaš birrasa áŋgiris bargiiguin.

Ollu rávisolbmot barggus, unnán čoahkkimat beaivet.

Gilvovuoimmálaš bálkká ja buriid penšuvdnaortnegiid PBL regulatiivva mielde (bargoeaktosoahpamuš gaskal PBL, oahpahuslihtu, Fágasearvvi ja Delta).

Ii bargu juovllaid ja beassážiid (avspasering).

Čáppa ja gelddolaš báikkit olgun.

Stáđis bargoguoimmit geain lea guhkes bargohárjáneapmi

Fágalaš ovdáneami, buori čuovvoleamii ja bagadallama.

Álgoveahkkekurssa

Send søknad på e-post
Til toppen