Glaungan barnehage har et ledig vikariat som pedagogisk leder 100%, fra 01.08 2019-01.11 2020.

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Pedagogisk leder skal jobbe i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder: Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagen, samt vedtak og bestemmelser som har betydning for barnehagens drift.

 
 
Arbeidsoppgaver
Pedagogisk leder skal jobbe i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder: Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagen, samt vedtak og bestemmelser som har betydning for barnehagens drift.

Pedagogisk leder har ansvar for å lede sin avdeling, men er samtidig en del av barnehagens ledelse og må betrakte barnehagen som en helhet og ha medansvar for endrings- og utviklingsarbeid av barnehagen som pedagogisk virksomhet.

Som pedagogisk leder hos oss må du kunne:
 

-Veilede og støtte øvrig personalet i det pedagogiske arbeidet, i hverdagen og i medarbeidersamtaler

 

- Delegere arbeidsoppgaver og sikre at planer blir gjennomført

 

- Tilrettelegge for et godt samarbeid med foresatte, herunder å planlegge og gjennomføre foreldresamtaler

 

- Utarbeide og gjennomføre årsplan i samarbeid med øvrig personal

 

- Være opptatt av evaluering og refleksjon i forhold til eget og andres arbeid. 

 

- Bidra i planleggingen av den daglige virksomheten og ha ansvar for gjennomføringen, 

 

- Ha ansvar for at de praktiske arbeidsoppgavene blir gjennomført i samarbeid med øvrig personal. 

Samhandling og samarbeid:

For å kunne fungere godt i en barnehage mener vi at en må vise gode samarbeidsevner og være god på relasjoner. Det krever raushet, toleranse og humor å jobbe tett innpå andre mennesker.

 
Kvalifikasjoner
Som pedagogisk leder hos oss må du: 
 

- ha godkjent barnehagelærerutdanning/førskolelærerutdanning.

 

-kunnskap om barnehageloven og Rammeplanen for barnehager

 

-ha god helse, slik at du kan være en aktiv voksen sammen med barna

Og det er ønskelig at du har erfaring fra jobb i barnehage og at norsk skriftlig og muntlig beherskes godt.

Personlige egenskaper
 
Den som ansettes må ha evne til:
 

-godt samarbeid med barna, foresatte og personalet.

 

-å forebygge og håndtere en konflikt.

 

-å samarbeide med de øvrige avdelingene.

 

-å takle stress og uforutsette hendelser.

 

-selvstendig planlegging

 

-å være fleksibel med hensyn til å bytte avdeling.

 

-å reflektere over eget arbeid og endre kurs om nødvendig.

 

-å være beslutningsdyktig, og følge opp og iverksette ulike vedtak lojalt.

Og kunne vise:
 

-Engasjement i det daglige arbeidet.

 

-Godt humør.

 

-Interesse for, og initiativ til, egen faglig og sosiale utvikling.

Og være:
 

-Resultat- og løsningsorientert.

 

-En pådriver og arbeide ut ifra våre satsingsområder og mål.

Vi tilbyr

Lønn etter gjeldende avtaler og regler gjennom PBL, gode pensjons og forsikringsordninger, samt en hverdag sammen med glade barn og voksne.

Politiattest må fremvises før tiltredelse.

Send søknad på e-post
Til toppen