Frist: 2. april

Fast 100% pedagogisk leder Stiftelsen Barnas Have

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vi har fra kommende barnehageår ledig fast stilling som 100% pedagogisk leder

Arbeidsoppgaver:

På hver avdeling arbeider det 2 pedagogiske ledere, som deler arbeidet og ansvaret mellom seg.

 • Ansvar for det pedagogiske arbeidet på avdelingen, og for at dette er i tråd med rammeplanens og barnehagelovens bestemmelser.
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet med avdelingens barnegruppe, i samarbeid med avdelingens personale.
 • Ansvar for ledelse og veiledning av avdelingens personale.
 • Ansvar for en medarbeidersamtale i året.
 • Hovedansvar for foreldresamarbeidet på avdelingen, inkludert foreldresamtaler 2 ganger i året.
 • Bistå styrerne i arbeidet med langsiktige planer og årsplaner. Medvirke i utviklings- og endringsprosesser, slik at barnehagen kan være en lærende organisasjon.
 • Samarbeide med spesialpedagogen om tilrettelegging av det allmennpedagogiske arbeidet, og organisering av det spesialpedagogiske arbeidet.
 • Det forventes at man deltar og er aktiv på/i barnehagens møtearenaer, samt leder og gjennomfører oppgaver som blir gitt i forkant av, under, og i etterkant av møtene.

Personlige egenskaper og kvaliikasjoner:

 • Som medarbeider i vår barnehage må du jobbe for å vise glede, kjærlighet, empati og humor i arbeidet med barna spesielt, men også i samspill med kollegaer og foreldre.
 • Du må være en aktiv voksen, som ser hvert enkelt barn, som lytter og bryr seg om hva barna ønsker å formidle.
 • Vi ønsker at du er glad i å være ute i naturen, og at du ser viktigheten av at barna får utforske, undersøke og undre seg i naturen, til alle årstider.
 • Vi ønsker at du er nysgjerrig, engasjert og interessert i det pedagogiske arbeidet med både barna og personalet. Vi ønsker å være en barnehage i utvikling, der medarbeiderne deltar med sine interesser og sin kompetanse.
 • Vi trenger som genuint ønsker å jobbe med både med de yngste(0-3 år), og med de eldste(3-6 år)barna.
 • Du må være ferdig utdannet barnehagelærer ved ansettelsestidspunktet, og ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • Det er fint om du kan bidra med mer bruk av sang og musikk i barnehagehverdagen.
 • Det er fint om du har båtførerprøven, eller erfaring med å kjøre båt.
 • Vi oppfordrer menn til å søke.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter PBL sin hovedtariffavtale.
 • En aktiv hverdag, med glede og humor i samspill med barn og andre ansatte.
 • Et mangfoldig, engasjert og kunnskapsrikt personale.
 • Kompetanseutvikling knyttet til våre satsningsområder.

Politiattest må fremvises før tiltredelse. Personlig egnethet vil vektlegges.

Søknad og cv sendes til barnashave@baha.no. Ved spørsmål se www.baha.no, eller kontakt Birte Bakken(styrer) på mob. 99704667.

Ønsket tiltredelse 01.06.18, senest 30.07.18.

Søknadsfrist 02.04.18

Send søknad på e-post
Til toppen