Frist: 16. feb.

Er dere to barnehagelærere som ønsker å jobbe sammen? Søk hos oss!

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Søk på jobb i Oslos vakreste barnehage!

Her kan vi tilby et godt arbeidsmiljø, vi er som en stor familie. Her er det viktig at folk trives på jobb, får bruke sine ressurser og er aktive sammen med barna!

Vi drar på studieturer, avspaserer jul og påske, har sommerstengt 3 uker i juli, vi setter tidlig inn vikarer. Lønn etter avtale. 

Dine arbeidsoppgaver vil være:

- Ansvar for det pedagogiske arbeidet på avdelingen.

- Ansvar for ivaretakelse av hvert enkelt barns behov.

- Samarbeide på tvers av avdeling.

- Motivere og veilede personalet på avdelingen. 

- Samarbeide med foreldre i det daglige og gi god informasjon om deres barn. 

- Delegere og samarbeide om arbeidsoppgaver på avdelingen.

Ønskede kvalifikasjoner: barnehagelærerutdanning, erfaring er fint.

Her er det rom for å spire og gro, vi er alle pedagoger som sammen skal dra lasset! 

Send søknad på e-post
Til toppen