Frist: 5. juni

ENGASJERT PEDAGOGISK LEDER SØKES

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Bekkelaget kirkes barnehage, Sandstuveien 18 i Oslo søker etter en engasjert pedagogisk leder i 100% fast stilling til småbarnsavdeling fra 1. august 2019.

Søker må ha godkjent utdanning som barnehagelærer.
Lønn etter Oslo kommunes tariffer, tjenestepensjon gjennom KLP.

Bekkelaget kirkes barnehage er en liten, trygg og veldrevet barnehage som ligger i bydel Nordstrand i Oslo. Barnehagen ligger nær flotte turområder som Ekebergsletta og Brannfjell.
Barnehagen har 36 barn fordelt på to småbarnsavdelinger og en storbarnsavdeling.
Det er stabilt personale med mye erfaring, og vi samarbeider med andre kirkebarnehager i bydelen.
Veiledning for nyutdannede og kompetanseheving for personalet gjennom ulike kurs og deltagelse på seminarer fra bydelen.

Åpningstid : 07.30 – 16.45. Jule -og påskefri som skolen.

Kontaktinformasjon :
Heidi K. Skram, styrer
Tlf. 99026560/22282961
E-post: Bekkelaget.kirkes.barnehage@online.no

Søknadsfrist : 5.juni 2019

Søknaden sendes : Bekkelaget.kirkes.barnehage@online.no

Send søknad på e-post
Til toppen