Daglig leder

Svangerskapsvikariat

Velkommen til Turi Sletners miljøvernbarnehage, vi søker etter daglig leder. Stillingen er et svangerskapsvikariat fra 01.01.2021 til og med 01.10.2021.

Vi er en liten barnehage med ni ansatte. Daglig leder har jevnlig og god dialog med eier og styret, og kan rådføre seg med disse, samtidig som din rolle som daglig leder innbefatter selvstendig arbeid. Som daglig leder har du også ansvar for samarbeid med eksterne instanser og bydelen. Stillingen er 100%, hvor 80% er  en administrativ stilling, og 20% er på avdeling. 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Daglig leder:

 • Skal sørge for den helhetlige omsorgen for det enkelte barn og barnegruppen.
 • Skal lede barnehagen i samsvar med lover, forskrifter og barnehagens årsplan og vedtekter.
 • Skal lede arbeidet med å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet.
 • Er ansvarlig for at det fysiske og psykiske miljøet blir tilrettelagt slik at arbeidet med barna enkeltvis og i grupper er i samsvar med gjeldene lover og barnehagens vedtekter og årsplan.
 • Har det overordnede ansvaret for samarbeid med barnas foresatte, for foreldremøter og informasjon fra barnehagen.
 • Er eiers representant i barnehagen, og ansvarlig for informajson om barnehagens drift og for å informere eier om behov for utbedringer og vedlikehold. Daglig leder deltar på styremøtene.
 • Skal sørge for at økonomisk/administrativ drift ivaretas i henhold til gitte rammebetingelser. 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø.
 • Engasjerte medarbeidere.
 • Stabilt personale, lite utskiftninger.
 • Lavt sykefravær, vikar ved sykdom.
 • Tariffavtale gjennom PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
 • Lønn etter avtale.
 • Reisekort fra Ruter.

Barnehagen er stengt jul, påske og fire uker på sommeren.

Kvalifiksasjoner:

Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer eller annen høyere pedagogisk utdanning. 

Egenskaper:

 • Gode lederegenskaper
 1. Tydelig
 2. Ydmyk
 3. Evne til å se dine kollegaer
 • Relasjons- og utviklingsorientert; liker å gjøre de rundt deg gode. Er lyttende og lærende.
 • Åpen, positiv og inkluderende.
 • Liker utfordringer og er åpen for endring.
 • Løsningsorientert, og med høy grad av nærvær.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Empatisk, fleksibel og raus.
 • Trygg og med godt humør.
 • Strukturert, ansvarsfull og inspirerende.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 •   

Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftig.

Gyldig politiattest må fremvises før ansettelse.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Søknad og SV sendes til [email protected].

Referanser bes tas med til intervju.

Gå til søknadsskjema
Til toppen