Daglig leder

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Daglig leder

Solhaugen barnehage søker daglig leder som er synlig, tydelig og motiverer de ansatte. Oppstart 01.08.18 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for å nå oppsatte mål
 • Daglig pedagogisk- og driftsansvar
 • Personalansvar for ansatte i barnehagen
 • Budsjett- og økonomi ansvar i barnehagen
 • Ansvar for kompetanseutvikling og opplæring 
 • Ansvar for HMS-arbeidet 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent førskolelærer/barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig- og pedagogisk kompetanse. For søkere med relevant utdanning fra andre land kreves det godkjenning av utdanningen fra Utdanningsdirektoratet, dokumentasjon på godkjenningen må vedlegges søknaden.
 • Lederutdanning og/eller dokumentert ledererfaring
 • God kunnskap og erfaring fra arbeidsfeltet
 • Søker må beherske godt norsk muntlig og skriftlig
 • Beherske relevant dataverktøy
Send søknad på e-post
Til toppen