Frist: 15. juli

Daglig leder 80 % vikariat

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vår daglige leder skal ha permisjon i 80 % av sin stilling og Fanatunet barnehage søker derfor etter Daglig leder i 80 % vikariat

Fanatunet barnehage SA er en enestående foreldredrevet barnehage med rundt 60 barn i alderen 1-6 år. Vi ligger fint til på Kirkebirkeland med allsidige turmuligheter. Barnehagen har vært i drift siden 2002. Vi jobber aktivt med samspill og gode opplevelser, med hverdagen som utgangspunkt for pedagogisk arbeid.

Vår visjon er : Tilhørighet og trivsel, gjennom opplevelser og mestring.

Vi jobber med tverrfaglige prosjekt som varer over lengre perioder. Vi er praksisbarnehage for HVL og har de siste årene vært involvert i et samarbeidsprosjekt med barnehager i Kina.

Vår daglige leder skal ha permisjon fra 80 % av sin stilling og Fanatunet barnehage søker derfor etter Daglig leder i 80 % vikariat


Som daglig leder i Fanatunet barnehage SA skal du:

Lede det pedagogiske arbeidet i samsvar med gjeldende rammeverk, barnehagens verdier og i tråd med barnehagen som lærende organisasjon

Sørge for god helhetlig omsorg for enkeltbarnet og barnegruppen

Lede arbeidet med å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet

Lede arbeidet med å initiere og opprettholde et godt foreldresamarbeid

Utvikle personalgruppen og sørge for at personalet for utnyttet sin kompetanse

Sørge for at hele personalgruppen i barnehagen arbeider mot barnehages mål

Følge opp HMS-arbeidet i barnehagen

Samarbeide med ledergruppen, barnehagens eierstyre, samarbeidsutvalget og eksterne samarbeidspartnere

Vi søker etter deg som:         

Er faglig dyktig og reflektert

Har evne til å inspirere og motivere

Er engasjert, raus og inkluderende

Ønsker å drive pedagogisk utvikling

Er trygg på deg selv og selvstendig i ditt arbeid, samtidig som du har gode samarbeidsevner

Uttrykker deg godt både skriftlig og muntlig

Har kjennskap til og interesse for arbeid med HMS og internkontroll

Har relevant utdanning og erfaring

Viderefører arbeidet i tråd med barnehagens verdigrunnlag

Sørger for at barnehagen drives etter gjeldende lover og regler

Har god IT-kunnskap

Vi tilbyr:

Lønn og pensjonsavtale etter PBL sin tariffavtale

Positivt arbeidsmiljø med faglig kompetente og erfarne medarbeidere

Engasjerte foreldre

En enestående barnehage som jobber uavhengig av store kjeder

   

Ved ansettelse skal politiattest fremlegges før tiltredelse

     

Stillingen er ledig fra 17.august 2020 og vikariatet varer til 31.juli 2021

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder, Kari Hage, på telefon 93695728

Informasjon om barnehagen: www.fanatunet.no

Søknad med CV og referanser merket daglig leder sendes innen 15.juli 2020 til: [email protected]

Send søknad på e-post
Til toppen