Frist: 25. sep.

Brennende engasjert pedagogisk leder 100%

Er du den vi leter etter? Askeladden barnehage søker brennende engasjert barnehagelærer som ønsker å jobbe i en barnehage der innholdet i hverdagen er preget av barnas interesser og initiativ.

Vi har snarest behov for en pedagogisk leder i 100% stilling. Den aktuelle kandidaten vil jobbe på lag med en barnehagelærer i 50% stilling , samt to barnehagemedarbeidere i til sammen 140%, en lærlingekandidat i 80% og styrer & pedagogsik leder i delt stilling.

Vi er et faglig sterkt lag, og jobber etter prinsippet om at barnehagen skal drives på barnas premisser. Vi de- og rekonstruerer innholdet i hverdagene kontinuerlig sett i lys av dette, basert på systematiske vurderinger og evalueringer av vår praksis.

Våre didaktiske innfallsvinkler omfatter improvisasjon som en vesentlig del av våre arbeidsmetoder. Du som skal jobbe hos oss må derfor være i stand til å tenke ut over fastsatte planer og være åpen for arbeidsdager som i lav grad er forhåndsdefinerte, og hvor det pedagogiske arbeidet sentreres rundt barns egenititierte lek.

Stillingen er et vikariat, med store muligheter for fast ansettelse.

Krav til stillingen er godkjent utdanning som barnehagelærer, dette må dokumenteres. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål om stillingen.

Språkkvalifikasjoner knyttet til stillingen tilsvarer bestått Bergenstest som må dokumenteres.

Send søknad på e-post
Til toppen