Barnehagemedarbeider

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vi søker engasjert barnehagemedarbeider i et vikariat ut februar, med mulighet for forlengelse

NVH-barnehagen jobber kontinuerlig med barns medvirkning og med sosial kompetanse. Vårt pedagogsike grunnsyn skal synliggjøres i vårt daglige arbeid med barn og voksne. Grunnsynet handler om å fremstå som tydelige og kjærlige omsorgspersoner, og gi barna en barnehagehverdag fylt med kvalitet. Med god voksentetthet skal vi gi barna nærhet og trygghet. Et stabilt, anerkjennende og engasjert personale skal sørge for dette.

Send søknad på e-post
Til toppen