Frist: Snarest

Barnehagelærer

Vi søker barnehagelærer i et engasjement fra 01.08.20 til 31.07.21

Ansvarsoppgaver:

- Daglig drift av avdelingen

- Bidra til å utvikle barnehagen med fokus på kvalitet

- Observere, igangsette og gjennomføre pedagogisk arbeid

- Ivareta barnegruppen og enkeltbarnets behov

- Bidra til et godt foreldresamarbeid

- Bidra aktivt i barnehagens pedagogteam

Dette forventer vi av deg:

- Du ha godkjent barnehagelærerutdanning

- Du er faglig oppdatert

- Du ønsker å bruke naturen som leke- og læringsarena

- Du er nytenkende og fleksibel

- Du er raus, positiv og engasjert

- Du har gode kommunikasjons- og lederengenskaper

Vi kan tilby:

- Stimulernede faglig miljø

- Tilpasset veiledning for nyutdannede barnehagelærere

- Kurs og seminarer

- Konkurransedyktig lønn etter PBL`s tariffavtale

- Ferie jul og påske

- Flott utemiljø og nærmiljø

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse.

Søknad med vitnemål og attester sendes daglig leder

Send søknad på e-post
Til toppen