Barnehagelærer

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Barnehagelærer

Vi søker 50% barnehagelærer til vår flotte barnehage. 30% av stillingen er fast og 20% er et vikariat. I tilegg til barnehagelærerutdanning er det ønskelig med viderutdanning innenfor Montessoripedagogikk i alderen 3-6 år.

Vi kan tilby deg et faglig miljø med kollegaer som er engasjerte og opptatt av kvalitet i alle hverdagens læringssituasjoner. Her i Casa er det et trygt og godt arbeidsmiljø med rause og tilstedeværende voksne.

Casa søker en barnehagelærer som med fokus på observasjon og kunnskap om barns utvikling kan være med på å vidererutvikle det pedagogiks arbeidet. Har gode norskferdigheter både muntlig og sktiftlig. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Barnehagen er medlem av PBL og tilbyr lønn etter tariff, samt gode pensjonsordninger. Vi er også medlem av Montessori Norge.

Send søknad på e-post
Til toppen