Barnehagelærer

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vi trenger å øke pedagogtettheten vår og søker deg.

Vi søker en person som er opptatt av barn og barnets utvikling og trivsel i barnehagen, som kan bidra med positiv utvikling i temarbeidet med kollegaer.

Vårt satningsområde er sosial kompetanse, språk og natur.

For stillingen som barnehagelærer kreves godkjent utdanning

Det kreves gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.

Menn oppfordres til å søke.

Etter barnehagelovens forskrifter må den som ansettes fremlegge politiattest.

Send søknad på e-post
Til toppen