Frist: 25. jan.

Barnehagelærere i Kattugla Steinerbarnehage

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vi trenger to pedagoger i Kattugla Steinerbarnehage i Oslo.

KATTUGLA STEINERBARNEHAGE - www.kattugla.no
 
På Holmen i Oslo søker to pedagoger. 
 
KATTUGLA HAR TO LEDIGE STILLINGER SOM STEINER PEDAGOG/ BARNEHAGELÆRER MED INTERESSE FOR STEINERPEDAGOGIKK I 100% STILLING. Kattugla Steinerbarnehage er en barnehage med engasjerte foreldre, motiverte ansatte og flotte barnehagelokaler med et flott uteområde. Barnehagen ligger i Arnebråtveien 110 på Holmen i Oslo. Vi er en stiftelse. Barnehagen har 54 barn fordelt på fire avdelinger: to avdelinger med 9 barn fra 1-3 år og to avdelinger med 18 barn fra 3-6 år. Åpningstid fra klokken 7.45 – 16.30. Vi søker Steinerpedagog/barnehagelærer til aldersblandet gruppe fra 3-6 år.

Fra deg ønsker vi oss:
 
  • Evne til å se og vilje til å lytte til barn, foreldre og medarbeidere med omsorg og respekt
  • God samarbeidsevne
  • Engasjement, initiativ og løsningsorientering
  • Fleksibilitet, humor og generøsitet
  • Åpenhet
  • Pedagogisk teft
  • Bevist forhold til det å være en naturlig, voksen rollemodell for barn
  • Ønske om å utvikle deg selv som person
  • Glede over praktisk og kreativt arbeide ute og inne.
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig kompetanseheving og utvikling, og søker en person som kan være med å styrke og berike dette.
 
Vi legger stor vekt på personlig egnethet og relasjonskompetanse i forhold til barn, foreldre og medarbeidere. 
 
Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til: post@kattugla.no.
 
Søker må kunne fremlegge politiattest.
 
For spørsmål, kontakt daglig leder Romina Yttesen på tlf: 413 54 007. Søknadsfrist 25. januar, tiltredelse etter avtale. 
Send søknad på e-post
Til toppen