Barnehagelærer/Pedagogisk leder sentralt Oslo

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

100 % fast stilling som pedagogisk leder/barnehagelærer

Vi söker en person med barnehagelärerutdannelse. Du skal lede, planlegge og evaluere det pedagogiske arbeidet. Du skal ivareta enkeltbarn men også hele barnegruppens behov. Du må ha inspirasjon, väre god på samarbeid, ha lyst og väre målbevisst innenfor arbeidet i barnehagen. Du må ha hjerte for det du driver med.

Litt om arbeidet i Birk: Vi vil skape et miljö som gir barna trygghet og et positivt selvbilde. Vi tar utgangspunkt i hverdagssituasjoner der barna lärer seg å mestre praktiske ting rundt seg selv, og bli selvhjulpne i forhold til alder og utvikling. 

Vi samarbeider med Paulus Sykehjem og Grunerlökka Senoriorsenter/generasjonskontakt. Hit går vi på besök, synger sammen, yogar, spiser og har samlinger over höytider slik som Lucia. 

Vi önsker å gi barna et godt grunnlag for å starte skolegang. Gjennom å gi barna yoga gir vi dem mulighet til å finne sitt eget inre rom, for å finne ro. Ansatte tilbys også yoga hver mandag. 

Vi tilbyr en 100 % fast stilling med oppstart 1. august eller etter avtale. Vi har gode forsikringsavtaler og pensjonsordninger. Lönn etter avtale (etter ansinitet). Vi har tariffavtale med PBL og er en IA-bedrift. Du må ha godkjent politiattest. 

Höres dette interessant ut, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat på telefon 90722909 (Monika Englund, eier og styrer).

 
Send søknad på e-post
Til toppen