Frist: 1. juni

Barnehagelærer i fleksibel 20% stilling

Våre lokaler består av to små rom med gode muligheter for rollelek, lek i smågrupper og et stort rom som egner seg til fysisk aktivitet og byggeaktiviteter. Vi bruker skogen minst to ganger i uken.

Arbeidsoppgaver :

  • Planlegge og gjennomføre pedagogiske og kreative opplegg for barna.
  • Bidra med innspill og aktiv deltakelse i barnehagens daglige virke.
  • Er med på så barnehagen får en god omsorgs- og læringsarena.
  • Bidra til et godt samarbeid med barn, personalet, foreldre og andre samarbeidspartnere.

Vi ønsker en person som :

  • Er stabil og har høy grad av nærvær.
  • Er bestlutningsdyktig og tydelig.
  • Er positiv og har humor.
  • Har evne til å se hvert enkeltbarn og legge til rette for og delta i barns lek.
  • Være en inspirator for de andre ansatte i barnehagen.
  • Kan jobbe selvstendig og samarbeide med det øvrige personalet.
Send søknad på e-post
Til toppen