Barnehagelærer fra 01.10.18

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Barnehagelærer fra oktober 2018

Våre mål og satsninger: Vi er en basebarnehage med 28 barn i alderen 1 til 6 år.

Vi organiserer dagene slik at barna veksler mellom å gå på tur, ha gruppearbeid og leke ute eller inne.  Vi har forkus på uteliv, språk, matematikk og musikk. I tillegg ivaretar vi barnas fysiske og psykiske helse i barnehagehverdagen. Vi legger stor vekt på etablering av trygghet i tilvenningsperioden. Bruker "COS" for å skape gode relasjoner mellom barn, personale og foreldre.

Arbeidsoppgaver: Ansvar for det pedagogiske arbeidet sammen med resten av personalet. Medansvar for daglig drift. Deltagelse på ledermøter, personalmøter og planleggningsdager. Bidra til et godt personal og foreldresamarbeid.

Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning. Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. Bestått språkprøve 3, eller tilsvarende nivå. Gyldig politiattest må forevises førr tiltredelse.

Personlige egenskaper: Kunne jobbe strukturert og målrettet. Være opptatt av faget. Ha en god kommunikasjons og samarbeidsevne. Bidra positivt til arbeidsmiljøet. kunne planlegge og gjennomføre oppsatte mål.

Vi tilbyr: Et godt og veletablert arbeidsmiljø. Varierte og utfordrende arbeidsdager. 4 planleggningsdager i året. Konkurransedyktig lønn.        

Menn oppfordres til å søke. Vi har 2 fas ansatte menn i personalgrupper pr i dag. 

Send søknad på e-post
Til toppen