Frist: 31. des.

Barnehagelærer

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vi trenger en barnehagelærer.

Briskebyen montessori International søker etter en Barnehagelærer til 100% fast stilling på småbarnsavdeling 0-3 år. Søker må være utdannet barnehagelærer eller ha annen relevant bachelorgrad i pedagogikk med barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk.

Stillingen er som barnehagelærer på en ny 0-3 årsavdeling med 7 barn. Barnehagen blir da på totalt 3 avdelinger, hvorav 3-6 årsavdelingen er delt på 2 grupper med 12-14 plasser på hver. Barnehagen har også en småbarnsavdeling i egen familiebarnehageavdeling med 9 plasser like i nærheten. Barnehagen har da 44 plasser.

Vi søker en som er ansvarsbevisst, trygg, godt motivert medarbeider som har initiativ og kreativitet til å bidra godt i personalgruppa. Vi søker derfor en mellomleder som er god på å lede på en god og hensiktsmessig måte til beste for barna og kollegaer. Du må beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby en spennende jobb og et godt arbeidsmiljø der du kan arbeide med barn og foreldre fra mange ulike kulturer og bruke dette også i det pedagogiske arbeidet. Opplæring og veiledning i montessoripedagogikk får du også, og du blir kjent med mye spennende materiell. Du får rikelig med fysisk aktivitet også, da barnehagen satser mye på god uteleketid, faste turer/dager og har eget svømmebasseng i barnehagen også. Øvrige lovpålagte lønns-og arbeidsvilkår er ivaretatt i henhold til tariff.

Ansvarsoppgaver er blant annet:

*Samarbeide med ped.leder, eier og styrer og øvrig personal på avdelingene

*Sette opp,gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet på avdelingen underveis

* Dokumentere det pedagogiske arbeidet underveis

*Følge opp barn med spesielle behov og ulike forutsetninger

*Ivareta og følge opp et godt foreldresamarbeid

*Samarbeide om og ta ansvar i barnehagens prosjektarbeid og satsingsområder

*Delta og bidra i barnehagens ledergruppe

*Veilede personalet på egen gruppe ved behov

Kvalifikasjoner:

*Godkjent barnehagelærer

 Annen pedagogisk 3-årig utdanning på høgskolenivå/universitet med småbarnspedagogikk og barnehage-   pedagogikk kan også tilfredstille kvalifikasjonskravet til stillingen

*Godkjent utenlansk tilsvarende utdanning (av Nokut) + Bestått språktest høyere nivå(Bergenstesten)       eller avlagt delprøve i norsk og oppnådd B2 i utvalg av delprøven (for de med utenlandsk utdanning)

*Gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig på norsk

*Normalt gode datakunnskaper

*Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad

Stillingen er fra mars 2020. Søknadsfrist 31. desember 2019

 

Send søknad med CV til: [email protected]

Vi ber også om at evt. henv. om stillingen rettes på e-post

Send søknad på e-post
Til toppen