Frist: Snarest

Vi trenger 2 ped.ledere og 2 assistenter

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Vi trenger 1 Assistent + 1 ped.leder

Barnehagen har et barn på 2 år som har diabetes type 1 og må følges opp av 1 personale til enhver tid. Barnet har helt aldersadekvat utvikling ellers. 1 assistent i 100% stilling vil få hovedansvaret for å følge opp dette barnet og delta i vanlige pedagogiske aktiviteter og rutinesituasjoner på avdelingen(2-4 år) ellers.Full opplæring gis i henhold til helselovgivning og

Lov om barnehager m.m. Stillingen er 100%, og er et engasjement foreløpig for perioden mai 2018 - juli 2019, med oppstart så raskt som mulig. Engasjementet kan forlenges.

Vi trenger også 1 assistent i 100 % stilling på 0-3 årsavdeling. Vikariat 01.08.18 - 30.06.19, med mulighet for forlengelse.

Søknad med CV og evt.spørsmål til stillingen sendes på e-post til: bmintas@gmail.com

Vi har også behov for 1 ped.leder på en av våre 3-6 års-avdelinger. Stillingen er 100% og er fast. Kursing i montessoripedagogikk og intern opplæring må påregnes. Søknad med CV og evt. spørsmål om stillingen sendes på e-post til: bmintas@gmail.com.

Vi trenger også 1 ped.leder i 50% stilling til vår 0-3 års avdeling /fam.bh.avd.(i eget bygg). Stillingen er fast. Send søknad med CV til : bmintas@gmail.com

Søknadsfrist: 22.mai 2018

Send søknad på e-post
Til toppen