Frist: 9. mars

Barnehageassistent/ kindergarten assistant

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

Norsk:

 • Faglig interessert og oppdatert
 • Engasjert i barns utvikling
 • Ansvarsbevisst

Vektlegger omsorg, respekt og toleranse i relasjon med andre
Evne til nærvær i samspill med barn, foreldre og kollegaer
Den vi søker må kunne ha gode kunnskaper om barnehagens verdigrunnlag og høy bevissthet rundt det ansvar man innehar til å oppfylle de mål og krav gitt i lov og rammeplan.

 • Plettfri vandel (politiattest må vises frem ved intervju)
 • Gjerne arbeidserfaring, og kunne vise til relevante referansepersoner
 • Utdanning innenfor faget er et pluss, men ikke en forutsetning

Personlige egenskaper

 • Godt humør og en positiv innstilling
 • Gode samarbeidsevner
 • Jobber godt selvstendig og tar egne initiativ
 • Glad i lek, er kreativ og aktiv i samspill med barn og voksne

English:

 • Professionally interested and updated
 • Engaged in the development of children
 • Responsible
 • Emphasizes care, respect and tolerance in relation to others
 • Positive interaction with children, parents and coworkers

The applicant must be able to have good knowledge of the kindergarten value base and high awareness of the responsibility for fulfilling the goals and requirements given in the law and framework plan.

 • Police certificate must be displayed
 • Certain work experience is preferable
 • Education within the subject is a plus, but not a prerequisite
 • Language spoken and written: Norwegian and English
Send søknad på e-post
Til toppen