Frist: 1. juli

100% Barnehagelærer/Førskolelærer

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

DUTTESTIEN BARNEHAGE

Vi søker etter barnehagelærer/ førskolelærer til vår flotte barnehage.

Duttestien er en barnehage som er opptatt av å tilpasse tilbudet til barna, foreldre og ansatte til en hver tid, vi er mye ute og bruker nærområdet og naturen inn i det pedagogiske arbeidet. Vi ønsker ansatte som er selvstendig, positiv, pliktoppfyllende, løsningsorientert og som er genuint opptatt av sitt fag og kunne være med på å gi et tilbud som er av høy faglig kvalitet. Som ansatt i Duttestien barnehage så vil man kunne ha mulighet til å utforme og kvalitetssikre tilbudet som blir gitt, da i samarbeid med foreldre, barna, øvrig personalet og leder/styrer.

Duttestien barnehage er tilknyttet PBL (private barnehagers landsforbund) og har god oppfølging når det gjelder bedrifthelsetjeneste og annet HMS arbeid. 

Lønn og pensjonsavtaler gjennom tariff som blir inngått ved ansettelse i samarbeid med eier.

Oppstart: 1. september

Send søknad på e-post
Til toppen