Video: Fikk masse ros for ny rammeplan

Video: Fikk masse ros for ny rammeplan

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens nye rammeplan for barnehagene ble godt tatt imot på lanseringen.

Utdannningsforbundets leder Steffen Handal hadde ingen kritiske bemerkninger til det arbeidet Kunnskapsdepartementet har gjort med den nye rammeplanen som skal gjelde fra 1. august.

– Den nye rammeplanen befester den norske barnehagetradisjonen. Det er veldig viktig og veldig bra. Det er også bra at det pedagogiske ansvaret nå er gitt til profesjonen, og rammeplanen befester også dette ganske godt. I tillegg er det sånn at lekens betydning fremheves som svært viktig også i arbeidet med fagområdene. Så alt i alt er vi godt fornøyd, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til barnehage.no.

Mye beholdt - mye nytt

Under lanseringen i Hundsund barnehage i Bærum mandag vektla statsråden at det aller viktigste er at kjernen i norsk barnehagetenkning er beholdt i den nye rammeplanen.

­– Men så har vi styrket beskrivelsen av de ulike utdanningsgruppene og ansattegruppenes roller i barnehagene. Vi er litt tydeligere på at det er en del ting man skal, ikke bare bør. Den er kortere og dermed et bedre arbeidsdokument. Det er mer plass til foreldrenes rolle. Vi styrker omtalen av arbeidet med mangfold og inkludering og arbeidet mot mobbing. Vi er opptatt av at barn skal leke, men også lære gjennom lek og på andre områder. Og språkarbeidet er viktig. Så her er det mye å ta tak i, sier Torbjørn Røe Isaksen til barnehage.no.

FUB: Tre viktige seiere

Marie Skinstad-Jansen, leder i Foreldreutvalget for barnehagene (FUB), er godt fornøyd med at foreldrenes rolle er blitt mer tydelig.

– Vi er fornøyd med at foreldrestemmen, samarbeidet med foreldrene, skal styrkes og at det skal være tydelig krav til samarbeid.

– Den nye rammeplanen skal gjøre det enklere for foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen. Har dette vært for vanskelig?

– Det har i hvert fall vært veldig store forskjeller fra kommune til kommune og fra barnehage til barnehage. Mange av de foreldrene som kontakter oss, er bekymret nettopp fordi de er bekymret fordi de føler at de ikke har et reelt samarbeid med barnehage og opplever ikke å bli hørt, sier Marie Skinstad-Jansen.

FUB er ellers fornøyd med at de tre kjernesakene FUB har, er alle blitt framhevet: At man skal jobbe systematisk mot mobbing, at arbeidet med overganger skal styrkes og at kvaliteten skal heves.

PBL: - Politikerne har lyttet

Administrerende direktør Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund (PBL) er fornøyd med at politikerne har lyttet til de innspillene som er kommet fra sektoren. Han tror forholdene ligger til rette for å skape bedre barnehager med denne rammeplanen.

– Den er mer tydelig. Den er kortere. Og hvis du leser rammeplanen i lys av samfunnsmandatet og formålet til barnehagesektoren, er det ganske klare arbeidsordrer til barnehagene om hva de skal gjøre, men ikke hvordan de skal gjøre det, sier Olsen.

Debatt

Til toppen