×
Annonsørinnhold fra MekkiEducation
Velkommen til inspirerende DAB-dager i 2020

Velkommen til inspirerende DAB-dager i 2020

Mange spørsmål dukker opp når det er snakk om digital praksis i barnehagen. Det finnes verken enkle løsninger eller enkle svar. Som de fleste andre områder, er digital praksis et sammensatt tema og med flere perspektiver.

  • Dette er en annonse. Redaktørene i Barnehage.no er ikke involvert i produksjonen.

Velkommen til inspirerende DAB-dager om digital praksis for deg som jobber i barnehagen.

Hvorfor skal vi egentlig arbeide med digitale verktøy i barnehagen? Hvilken rolle og

DAB-konferansene 2020

Når og hvor:

Bodø 17. mars

Oslo 18. mars

Molde 19. mars

Sandnes 24. mars

Kristiansand 25, mars

Drammen 26. mars

https://digitalarenabarnehage.no

funksjon skal digital teknologi ha? Hvordan kan vi unngå at den digitale praksisen blir en overfladisk hendelse? Hva innebærer det å ha en kritisk og ansvarlig tilnærming når du jobber med apper i barnehagen? Og hvordan kan digitale verktøy få en naturlig plass i barnehagens verktøykasse og bidra til å skape variasjon i det pedagogiske arbeidet? Dette er noen av spørsmålene som vil bli tatt opp på konferansen Digital Arena Barnehage - DAB 2020.

Det er helt nødvendig at dere som skal inspirere og veilede barna har profesjonsfaglig digital kompetanse, tar i bruk faglige forståelse og kan vurdere når verktøyene er nyttige. For selv om mange barnehager har etablert en god digital praksis, er behovet for kompetanseheving på dette området fremdeles stort. Akkurat slik dere gjør når dere bruker andre verktøy sammen med barna. På DAB 2020 vil kommuner, og barnehager, fortelle hvilke grep de har tatt for å bygge opp digital kompetanse hos personalet. Et annet tema er hvordan det fysiske miljøet kan designes for å integrere det digitale miljøet.

La oss være mer opptatt av hva barn gjør når det «er på skjermen», enn hvor mye tid de bruker der. Hva kan et godt innhold være, og hvilke aktiviteter kan passer til de enkelte barnas interesser og utviklingsnivå? Og hvordan kan personalet legge til rette for aktiviteter der barna produserer selv, i stedet for å konsumere underholdningsapper?

På DAB 2020 vil flere forelesere fortelle om sine erfaringer med forskjellige digitale verktøy. Temaer som vil bli tatt opp på alle de seks konferansestedene er barn og filosofi og hva som er best: lese på nettbrett eller lese i bok? På hvert konferansested vil lokale barnehager fortelle om sine erfaringer med forskjellige digitale verktøy og prosesser. Sjekk DABs nettside for å se hvilke lokale forelesere som kommer til de enkelte byene www.digitalarenabarnehage.no.

Prosjektet Trall er i ferd med å utvikle et innovativt digitalt verktøy som skal gi inspirasjon til å bli kjent med Norges sangskatt, gammelt og nytt, kjent og ukjent. På den måten vil Trall ivareta, støtte og fornye sangkulturen og inspirere til økt sangglede, musikalsk lek og utfoldelse i samvær med barn. På DAB 2020 får du mulighet til å både høre og gjøre en trall eller to!

Bak konferansen står Omar Mekki og Nina Bauer Bølgan i Mekki Education, Fagforbundet, KS og de seks kommunene der konferansen gjennomføres: Bodø, Oslo, Molde, Sandnes, Kristiansand og Drammen.

Program og påmelding: https://digitalarenabarnehage.no

Til toppen