Kunnskapsdepartementet møter motbør fra flere hold når det gjelder forslag til endringer i barnehageloven.
Forskning
Kunnskapsdepartementet møter motbør fra flere hold når det gjelder forslag til endringer i barnehageloven. (Foto: Istockphoto)

Slik roser du barn riktig

Hvis man roser barn på en bestemt måte, kan de formes til å bry seg mer om resultater. Men ulempen er at de lettere gir opp når de møter vansker.

Noen personer er orientert mot å mestre, andre er opptatt av resultater. Dette kommer an på hvilken disposisjon personen har. Rekkefølgen i søskenflokken kan ha betydning for hvilken orientering barna får.

Førstefødte har en tendens til å bli mer prestasjonsorientert - altså til å bry seg mer om resultater.

Barn kan også påvirkes til å bli mer prestasjonsorientert eller mestringsorientert av miljøet, ifølge flere studier av den amerikanske forskeren og utviklingspsykologen Carol Dweck ved Stanford Universitet i USA.

Kan velge retning

I studien fikk barna ros enten for at de er smarte, eller for at de gjorde en god innsats. Dette påvirket hvor vanskelige oppgaver de velger senere.

Man kan forme barn til å bli mer prestasjonsorientert, ved å rose dem for hvor smarte de er. Eller ved å fokusere på oppnådde skoleresultater, i stedet for deres innsats.

For barn med prestasjonsorientering gir lettere opp når de møter på vansker, viser studier av blant andre Dweck.

Kan ha motsatt effekt

De barna som hadde blitt rost for å være smarte da de løste enkle oppgaver, valgte i mindre grad å fortsette til vanskeligere oppgaver.

Overdreven ros kan også ha motsatt effekt på barn med lav selvfølelse, viser tidligere studie.

I studien ble barna spurt om hvorfor de valgte å fortsette med lette oppgaver etter å ha slitt litt med vanskelige.

– Jeg tror ikke jeg er særlig god på akkurat dette, svarte et av barna som var blitt rost for at han var smart.

Oppmuntre til innsats

Overdreven ros kan ha motsatt effekt på svake elever, viser en annen studie fra 2014.

Mestringsorientering hos barn kan føre til bedre prestasjoner, for eksempel på skolen.

Derfor er det viktig å oppmuntre til innsats og samarbeid, fremfor et ensidig fokus på å fremheve vinnere og tapere.

Debatt

Til toppen