Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra 2006 er snart historie.
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra 2006 er snart historie. (Foto: Trine Jonassen)

Skal finne ut om rammeplanen er aktivt i bruk i barnehagen

Forskere fra Dronning Mauds Minne Høgskolen og Trøndelag Forskning og Utvikling skal utrede hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver benyttes som styringsdokument.

Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet, og prosjektet skal gå over ett år og har en total verdi på 1,5 millioner kroner.

– Et spennende oppdrag vi ser fram til å komme i gang med, sier Margrete Haugum i Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) på egne nettsider.

Det er Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) som står for prosjektledelsen og som er tildelt prosjektet, med TFoU som underleverandør.

Rammeplanen for barnehagen er en forskrift som hører til Barnehageloven, og dagens utgave er fra 2006. Et utkast til ny rammeplan er ute på høring i disse dager og omfattes ikke av dette prosjektet, men kunnskapen fra prosjektet skal brukes aktivt i implementeringen av den nye rammeplanen i 2017.

For å undersøke hvordan rammeplanen oppfattes og benyttes, skal forskerne under ledelse av Birgitte Ljunggren ved DMMH gjennomføre både dokumentstudier og telefonintervjuer med barnehageansvarlige hos fylkesmann og kommuner, med barnehageeiere og styrere. I tillegg skal det gjøres dybdestudier i seks barnehager: Tre kommunale og tre med private eiere.

Prosjektgruppen er allerede i gang med litteratur- og dokumentstudier, og datainnsamlingen i barnehagesektoren vil bli gjort i perioden november 2016 til februar 2017.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Debatt

Til toppen