Sandnes Eiendom vil bytte ut lekevollen mot et to meter høyt gjerde.
Sandnes Eiendom vil bytte ut lekevollen mot et to meter høyt gjerde.

Setter opp to meter høyt støygjerde for å skjerme naboene fra barnehagebarna

Uten å involvere barnehagen, uten å utrede støy eller solforhold fjernes en lekevoll i barnehagen og det settes opp et to meter høyt støygjerde i stedet.

Samarbeidsutvalget i Sandnes kommune reagerer på oppførselen fra kommunale Sandnes Eiendom, og er provosert av at pengene til støyskjermen skulle tas av midler til nye lekeapparater i barnehagen.

– Vi holder det vi lover. Avtalen var at naboen skulle få støyskjerming da barnehagen ble bygget opp etter brannen i 2010, begrunner Mangor Eikeland, prosjektleder for Sandnes Eiendom til Stavanger Aftenblad.

350.000 kroner koster tregjerdet som skal skjerme naboer mot støy og innsyn i Jønningheia barnehage på Sandnes. Dagens støyvoll viste seg å skape mer støy, ifølge Sandnes kommune.

LES OGSÅ: Kan barnehagen holdes ansvarlig for ulykker på lekeplassen utenom stengetid?

Jønningheia barnehage. Mister lekevoll - får støygjerde.
Jønningheia barnehage. Mister lekevoll - får støygjerde.

Tar fra lekeapparatkassa

Samarbeidsutvalget i barnehagen mener fjerning av dagens jordvoll og oppføringen av den en to meter høy støyskjerm, er en forringelse av et uteområde som blir benyttet av de minste barna i barnehagen.

De syns det er merkelig at den to meter høye veggen var planlagt oppsatt uten rømningsvei og vinduer, og at ledelsen i barnehagen fikk beskjed om at pengene ville bli tatt fra midler som blant annet skulle brukes til å fornye en gammel og utslitt rutsjebane.

Styrer Mari-Ann J. Solstrand skriver i et notat fra barnehagens ledelse:

"Vi har ikke behov for støyskjerm og ønsker heller ikke dette. Det har ikke vært noen høring i denne saken, og barnehagen har ikke fått uttale seg."

"Konsekvensene for barnehagen er at det blir mørkt, fordi den to meter høye støyskjermen er planlagt uten vindu. Det vil også påvirke brannsikkerheten ved rømning da gjerdet er uten port."

"Likeledes har vi blitt informert om at vi ikke vil få fornyet rutsjebane som ble lovet tidligere, på grunn av at det tas prosjektmidler til å finansiere denne støyskjermen."

LES OGSÅ: Har brukt tre millioner kroner på ny lekeplass til barna.

Stusser

Hun mener uteområdet blir forringet, at det blir mørkere og flatere, at terrenget i dag er med å utvikle barna motorisk.

Foreldre og ansatte stusser også over prioriteringene.

Les hele saken i Stavanger Aftenblad.

Debatt

Til toppen